Цирк представља место на коме се формира долински ледник. То је амфитеатрално удубљење, стрмих страна и благо заталасаног дна. Једна страна је отворена и то место је сведено на заобљен праг.

Цирк Lower Curtis глечера

Иницијалну депресију за постанак цирка представља челенка некадашњег водотока. Изузетно, у крашким теренима, иницијалне депресије за формирање цирка могу бити велике вртаче или увале. У флувијалном процесу, челенка је левкасто удубљење, благих страна, које је нагнуто у смеру водотока. Међутим, у глацијалном процесу се та депресија модификује у амфитеатралну депресију, која има изразито стрме, а понекад и вертикалне стране. Модификација челенке водотока објашњава се специфичном ерозијом ледника. С обзиром на његову веома малу брзину, велика кинетичка енергија ледника потиче од огромне масе леда која полази из цирка. Из тог разлога је ерозија ледника усмерена у вертикалном правцу, што изазива продубљавање челенке (цирка) и повећање нагиба страна.

Уколико се цирк налази у близини снежне границе, лед који се у њему формира недовољан је за стварање ледника, који би се кретао гравитационо наниже. У том случају, лед остаје у цирку, и назива се циркни, или циркусни ледник. Цирк из којег не полази лед назива се висећи цирк.

Циркови су карактеристика алпског типа ледника, када он у ствари представља место са кога полази ледник, који се својим валовом даље креће низ падину. У случају покровног типа ледника се не јављају, или могу настати у ретким случајевима, на високим и стрмим планинама. На просторима развоја покровног типа ледника, морфолошки значај циркова је занемарљив. Ово се објашњава чињеницом да се покровни тип ледника развија планарно, па је занемарљив утицај било ког линеамента по коме би се он кретао.

У многим некадашњим цирковима, који се сада налазе испод снежне границе, налазе се језера, која се називају циркна језера.

ЛитератураУреди

  • Марковић М., Павловић Р., Чупковић Т. 2003. Геоморфологија. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства

Види јошУреди


Спољашње везеУреди