Краве
Овај корисник жели да све комшијске краве из западних, југозападних, јужних и источних провинција буду живе и здраве.