DSL

(преусмерено са ADSL)

DSL (енгл. Digital Subscriber Line; у преводу: „дигитална претплатничка линија“) је технологија која омогућава дигиталну размену података, преко постојећих бакарних проводница (кабловских парица) које долазе у домове као телефонска линија. За успостављање DSL линије обавезан је DSL модем. Брзина преузимања података (download) се креће од 128 kb/s до 24 Mb/s, у зависности од варијанте технологије која се користи. Код асиметричног начина слања и пријема података (ADSL) брзина слања (upload) је мања него брзина преузимања података, док су код симетричног начина (SDSL) брзине исте.

ДСЛ модем

ВаријантеУреди

У литератури се DSL технологије због разних варијанти називају xDSL. Постоје следеће варијанте: HDSL, RADSL, VADSL, VDSL, BDSL, IDSL, SDSL i SHDSL.

Удаљеност од централеУреди

Ако се повећава удаљеност од централе ниво сигнала у бакарној парици опада, тако да корисник који се налази даље од централе неће имати жељену брзину или у најгорем случају DSL неће моћи да ради. Максимална удаљеност за ADSL је 5,5km.

Поређење брзинаУреди

  • Аналогни модем – највећа брзина 56 kb/s
  • ISDN – дигитална технологија, највећа брзина 128 kb/s
  • DSL – дигитална технологија, тренутно је у Србији највећа брзина 100 Mbit/s

Спољашње везеУреди