Инфраструктура

Инфраструктура је израз који се у најширем смислу користи у друштвеним наукама како би се описали помоћни делови неког ширег система који без њих не би могао да нормално функционише. Генерална дефиниција инфраструктуре је мрежа ресурса „где је систем као целина намењен да буден неограничено одржаван специфичним стандардом услуге континуираном изменом и променом својих делова“[1].

Израз је ушао у употребу у Француској крајем 19. и почетком 20. века и углавном се користио у војсци како би се описали арсенали, складишта, ремонтни заводи и слични објекти без којих оружане снаге нису могле нормално да обављају своје задатке.

Касније је израз прешао у цивилну употребу и данас се помињу изрази:

Појам инфраструктура се може односити и на информатичку технологију, неформалне и формалне канале комуникације, политичке и социјалне мреже или систем веровања чланова поједине групе.

РеференцеУреди

  1. ^ Association of Local Government Engineers New Zealand: "Infrastructure Asset Management Manual", June 1998 - Edition 1.1