Acta diurna ili Acta publica su bile prve službene novine u istoriji koje je osnovao Gaj Julije Cezar, godine 59. p. n. e.

Nastale su iz mišljenja stanovinika drevnog Rima da sve bitne dnevne događaje treba beležiti. Vesti su ispisivane tako što su urezivane na kamenu ili metalu i obljavljivane na rimskom forumu. Acta diurna su sadržale naredbe, senatske odluke, rođenja, venčanja, smrti, sportska dešavanja (pratile su trke dvokolica, borbe u areni). Prestalo se sa njihovim objavljivanjem kada je prestonica Rimskog carstva premeštena u Konstantinopolj. Smatraju se prvim državnim novinama.

Na Pravnom fakultetu u Beogradu izlazi bilten pod nazivom Acta diurna.