Archezoa је назив за еукариотско царство, које је у науку увео Томас Кавалије-Смит. Ово царство би обухватало све оне еукариотске организме филогенетски настале пре настанка митохондрија. Све ове групе се налазе у бази филогенетских стабала нацртаних на основу података о разликама у рибозомалној РНК. Кавалије-Смит је у ово царство убројио следеће групе еукариота:

  1. Archamoebae (укључујући и групе Pelobionta и Mastigamoebae)
  2. Metamonada (укључујући и групе Diplomonada, Oxymonada и Retortamonada)
  3. Parabasalia
  4. Microsporidia

Царство обухвата једноћелијске фаготрофне или микропиноцитотске еукариоте који не врше фотосинтезу, и немају ћелијски зид у трофичкој фази живота. Заједничке карактеристике представника овог царства су и присуство 70S рибозома, а одсуство одређених ћелијских органеламитохондрија, пластида, Голџи комплекса, пероксизома и хидрогенозома. Новијим истраживањима показано је да су све ове групе углавном несродне, настале од предака који су поседовали митохондрије, и да имају другачију позицију на филогенетским стаблима нацртаним на основу других гена. Царство Archezoa стога није прихваћено. Сам аутор-„оснивач" царства, Кавалије-Смит, је написао: „ако је одсуство митохондрија, пероксизома и диктиозома у ова три филума резултат независних секундарних губитака не постоји оправдање за њихово груписање у засебно царство"[1].

Класификација царстваУреди

класификација према Cavalier-Smith (1993)[1]
домен Eukaryota
царство ArchezoaCavalier-Smith 1983 stat. nov. et emend. 1987
филум Archamoebae
филум Metamonada
филум Microsporidia
класификација према Cavalier-Smith (1998)[2]
домен Eukaryota
царство Protozoa
потцарство ArchezoaCavalier-Smith 1983 emend.
филум Metamonada
филум Trichozoa
класификација према Cavalier-Smith (2002)[3]
домен Eukaryota
царство Protozoa
потцарство Corticata
инфрацарство Excavata
натфилум Archezoa stat. nov.
филум Metamonada
филум Parabasalia

РеференцеУреди

  1. ^ а б Cavalier-Smith, T. 1993. Kingdom protozoa and its 18 phyla. Microbiol Rev. 1993 December; 57(4): 953–994.онлајн верзија (.pdf)
  2. ^ Cavalier-Smith, T. 1998. A revised six-kingdom system of life. Biol. Rev. 73: 203-266.
  3. ^ Cavalier-Smith, T. 2002. The phagotrophic origin of eukaryotes and phylogenetic classification of Protozoa. International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology 52: 297-354. онлајн верзија Архивирано на сајту Wayback Machine (31. март 2007)