Aritmetička sredina ili prosek je pojam iz statistike. Ona se računa za skup brojeva kao količnik zbira članova i broja članova skupa. U matematičkoj notaciji aritemetička sredina je:

PrimenaУреди

Aritmetička sredina se najviše koristi od svih matematičkih sredina u svakodnevnom životu. Ovu sredinu najčešće koristimo kada hoćemo da izračunamo prosek nečega, tako što sve te brojeve saberemo a onda ih podelimo brojem koliko ih ima.

PrimeriУреди

Primer 1Уреди

D = (1, 3, 6, 7, 18)

Skup D ima 5 članova čiji zbir je 35, a aritmetička sredina je 7.

Primer 2Уреди

Ako u dnevniku u osnovnoj školi iz matematike imamo ocene 5, 5, 3, 2, prosek računamo ovako:

 

Vidi jošУреди