Beta-2 adrenergički receptor2 adrenoreceptor), takođe poznat kao ADRB2, je beta-adrenergički receptor.[3]

Beta-2 adrenergički receptor, surface
Kristalografska struktura β2-adrenergičkog receptor prikazanog kao zeleni crtež i vezanog parcijalnog inverznog agonista karazolol liganda kao sfere (atom ugljenika = siv, kiseonik = crven, azot = plav). Fosfolipidni dvosloj je prikazan kao plave sfere (glave fosfatnih grupa) i žute linije (lipidni bočni lanci).[1][2]
Identifikatori
Simboli ADRB2; ADRB2R; ADRBR; B2AR; BAR; BETA2AR
Vanjski ID OMIM109690 MGI87938 HomoloGene30948 IUPHAR: β2-adrenoceptor GeneCards: ADRB2 Gene
Pregled RNK izražavanja
podaci
Ortolozi
Vrsta Čovek Miš
Entrez 154 11555
Ensembl ENSG00000169252 ENSMUSG00000045730
UniProt P07550 Q8BH38
RefSeq (mRNA) NM_000024 NM_007420
RefSeq (protein) NP_000015 NP_031446
Lokacija (UCSC) Chr 5:
148.19 - 148.19 Mb
Chr 18:
62.3 - 62.31 Mb
PubMed pretraga [1] [2]


ADRB2 gen ne sadrži introne. Razne polimorfne forme, tačke mutacija, i/ili umanjeno izražavanje ovog gena su vezani sa noćnom astmom, gojaznošću i tip 2 dijabetesom.[4]

Struktura

уреди

3D kristalografska struktura β2-adrenergičkog receptora je bila određena (2R4R​, 2R4S​, 2RH1​).[5][1][2]

Mehanizam

уреди

Ovaj receptor je direktno vezan sa jednim od njegovih ultimatnih efektora, klasom C L-tip kalcijumskim kanalom CaV1.2. Ovaj receptor-kanal kompleks je spregnut sa Gs G proteinom, koji aktivira adenilil ciklazu, katalizujući formaciju cikličnog adenozin monofosfata (cAMP), koji onda aktivira proteinsku kinazu A, i kontra-balansira fosfatazu PP2A. Kompozicija signalnog kompleksa omogućava mehanizam koji proizvodi specifičnu i brzu signalizaciju. Biofizički i molekularni model sa dva stanja je bio predložen da bi se objasnila pH i REDOX senzitivnost ovog i drugih GPCR receptora.[6]

Za beta-2 adrenergički receptor je takođe bilo utvrđeno da se spreže sa Gi. Moguće je da se time stvara mehanizam kojim je respons na ligande visoko lokalizovan unutar ćelija. U kontrastu s tim, Beta-1 adrenergički receptori se sprežu samo sa Gs, i njihova stimulacija rezultuje u difuznijem ćelijskom odzivu.[7] Postoje indikacije da je ovo posredovano cAMP indukovanom PKA fosforilacijom receptora.[8]

Literatura

уреди
  1. ^ а б PDB: 2RH1​; Cherezov V, Rosenbaum DM, Hanson MA, Rasmussen SG, Thian FS, Kobilka TS, Choi HJ, Kuhn P, Weis WI, Kobilka BK, Stevens RC (2007). „High-resolution crystal structure of an engineered human β2-adrenergic G protein-coupled receptor”. Science. 318 (5854): 1258—65. PMID 17962520. doi:10.1126/science.1150577. 
  2. ^ а б Rosenbaum DM, Cherezov V, Hanson MA, Rasmussen SG, Thian FS, Kobilka TS, Choi HJ, Yao XJ, Weis WI, Stevens RC, Kobilka BK (2007). „GPCR engineering yields high-resolution structural insights into β2-adrenergic receptor function”. Science. 318 (5854): 1266—73. PMID 17962519. doi:10.1126/science.1150609. 
  3. ^ „Entrez Gene: ADRB1 adrenergic, beta-1-, receptor”. 
  4. ^ „Entrez Gene: ADRB2 adrenergic, beta-2-, receptor, surface”. 
  5. ^ Rasmussen SG, Choi HJ, Rosenbaum DM, Kobilka TS, Thian FS, Edwards PC, Burghammer M, Ratnala VR, Sanishvili R, Fischetti RF, Schertler GF, Weis WI, Kobilka BK (2007). „Crystal structure of the human β2-adrenergic G-protein-coupled receptor”. Nature. 450 (7168): 383—7. PMID 17952055. doi:10.1038/nature06325. 
  6. ^ Rubenstein LA, Zauhar RJ, Lanzara RG (2006). „Molecular dynamics of a biophysical model for β2-adrenergic and G protein-coupled receptor activation”. J. Mol. Graph. Model. 25 (4): 396—409. PMID 16574446. doi:10.1016/j.jmgm.2006.02.008. 
  7. ^ Chen-Izu Y, Xiao RP, Izu LT, Cheng H, Kuschel M, Spurgeon H, Lakatta EG (2000). „G(i)-dependent localization of beta(2)-adrenergic receptor signaling to L-type Ca(2+) channels”. Biophys. J. 79 (5): 2547—56. PMC 1301137 . PMID 11053129. doi:10.1016/S0006-3495(00)76495-2. 
  8. ^ Zamah AM, Delahunty M, Luttrell LM, Lefkowitz RJ (2002). „Protein kinase A-mediated phosphorylation of the beta 2-adrenergic receptor regulates its coupling to Gs and Gi. Demonstration in a reconstituted system”. J. Biol. Chem. 277 (34): 31249—56. PMID 12063255. doi:10.1074/jbc.M202753200. 

Dodatna literatura

уреди