Proteinska kinaza A (PKA) je familija enzima čija aktivnost je zavisna od nivoa cikličnog AMP (cAMP) u ćeliji.[1] PKA je takođe poznata kao cAMP-zavisna proteinska kinaza EC 2.7.11.11). Proteinska kinaza A ima više funkcija u ćelija, koje obuhvataju regulaciju glikogena, šećera, i lipidnog metabolizma.

Proteinska kinaza A
Identifikatori
EC broj2.7.11.11
CAS broj142008-29-5
Baze podataka
IntEnzIntEnz pregled
BRENDABRENDA pristup
ExPASyNiceZyme pregled
KEGGKEGG pristup
MetaCycmetabolički put
PRIAMprofil
Strukture PBPRCSB PDB PDBe PDBj PDBsum

Ova kinaza se razlikuje od AMP-aktivirane proteinske kinaze - koja, mada ima sličnu prirodu, može da ima suprotne efekte[2]. Isto tako PKA ne treba poistovećivati sa CDK kinazama (engl. cyclin-dependent kinases).

Mehanizam

уреди
 
Pregled: Mehanizam PKA aktivacije i inaktivacije

Aktivacija

уреди

PKA kinaza je holoenzim koji se sastoji od dve regulatorne i dve katalitičke podjedinice. Na niskim cAMP nivoima, holoenzim ostaje nepromenjen i katalitički neaktivan. Kada je cAMP koncentracija povišena (npr. usled aktivacije adenilat ciklaza G protein-spregnutim receptorima spregnutim sa Gs, koje inhibicijom fosfodiesteraza degradiraju cAMP), cAMP se u dovoljnoj meri vezuje za dva mesta vezivanja na regulatornim podjedinicama, što dovodi do odvajanja katalitičkih podjedinica.

Kataliza

уреди

Slobodne katalitičke podjedinice onda mogu da katalizuju prenos ATP terminalnog fosfata na proteinske supstrate na serinskim, ili treoninskim ostacima. Ova fosforilacija obično dovodi do promene aktivnosti supstrata. Pošto su PKA kinaze prisutne u mnogobrojnim ćelijskim vrstama, i imaju sposobnost delovanja na različitim supstratima, PKA i cAMP regulacija su prisutne u znatnom broju biohemijskih puteva.

Mehanizmi daljih efekata se mogu podeliti na direktnu proteinsku fosforilaciju i proteinsku sintezu:

  • U direktnoj proteinskoj fosforilacija, PKA direktno bilo povišava ili snižava aktivnost proteina.
  • U protein sintezi, PKA prvo direktno aktivira CREB, koji se vezuje za element cAMP responsa, menjajući transkripciju i usled toga sintezu proteina. Ovom mehanizmu su potrebni duži vremenski periodi (časovi do dana).

Reference

уреди
  1. ^ Donald Voet; Judith G. Voet (2005). Biochemistry (3 изд.). Wiley. ISBN 9780471193500. 
  2. ^ Hallows KR; Alzamora R; Li H; et al. (2009). „AMP-activated protein kinase inhibits alkaline pH- and PKA-induced apical vacuolar H+-ATPase accumulation in epididymal clear cells”. Am. J. Physiol., Cell Physiol. 296 (4): C672—81. PMC 2670645 . PMID 19211918. doi:10.1152/ajpcell.00004.2009. 

Literatura

уреди

Vidi još

уреди

Spoljašnje veze

уреди