Big endian је начин записа податка у меморији тако да је на нижој адреси виши бајт меморијске речи.

Пример: Нека је податак: 0xABCD. Онда се он записује у меморији као:

100 101
... AB CD ...

при чему је адреса 100 почетна адреса податка у меморији.

Такође погледајте Little endian.