Domeni regrutovanja kaspaze (domeni kaspazne aktivacije i regrutovanja, CARD) su interakcioni motivi prisutni u širokom nizu proteina, tipično onih koji učestvuju u procesima vezanim za inflamaciju i apoptozu. Ovi domeni posreduju formiranje velikih proteinskih kompleksa putem direktnih interakcija između individualnih CARD domena. CARD domeni su prisutni u helikazama, kinazama, mitohondrijskim proteinima, kaspazama, i drugim citoplazmičnim faktorima.

Domen regrutovanja kaspaze
PDB 3crd EBI.jpg
Struktura RAIDD CARD.[1]
Identifikatori
SimbolCARD
PfamPF00619
InterProIPR001315
SMARTSM00114
PROSITEPS50209
SCOP3crd
SUPERFAMILY3crd

Osnovna svojstvaУреди

CARD domeni su potklasa proteinskih motiva poznatih kao savijanje smrti, koji imaju karakterisčan raspored šest - sedam antiparalelnih alfa heliksa sa hidrofobnom osnovom i spoljašnjom stranom bogatom u naelektrisanim ostacima. Drugi motivi u ovoj klasi su pirinski domen (PYD), domen smrti (DD), i domen efektora smrti (DED), svi od kojih takođe prvenstveno deluju u regulaciji apoptoze i inflamatornog responsa.

CARD domeni u apoptoziУреди

CARD domeni su originalno bili karakterisani na osnovu njihovog učešća u regulaciji kaspazne aktivacije i apoptoze.[2] Osnovna šestoheliksna struktura domena je konzervirana od sisara sve do ced-3 i ced-4 gena kod C. elegans, organizma kod kojeg je nekoliko komponenti apoptozne mašinerije prvo okarakterisano. CARD motivi su prisutni u brojnim proteinima koji promovišu apoptozu, prvenstveno kaspazama 1,2,4,5,9, i 15 kod sisara.

ReferenceУреди

  1. ^ Chou JJ, Matsuo H, Duan H, Wagner G (1998). „Solution structure of the RAIDD CARD and model for CARD/CARD interaction in caspase-2 and caspase-9 recruitment”. Cell. 94 (2): 171—80. PMID 9695946. doi:10.1016/S0092-8674(00)81417-8. 
  2. ^ Hofmann K, Bucher P, Tschopp J (1997). „The CARD domain: a new apoptotic signalling motif”. Trends Biochem Sci. 22 (5): 155—6. PMID 9175472. doi:10.1016/S0968-0004(97)01043-8. 

LiteraturaУреди