Dielektrična konstanta vakuuma

Dielektrična konstanta vakuuma ili apsolutna dielektrična konstanta ili apsolutna permitivnost je konstanta definisana u SI sistemu kao

gdje je c0 brzina svjetlosti u vakuumu, a μ0 je permeabilnost vakuuma.[1]

Ova konstanta sreće se u Kulonovom zakonu, Maksvelovim jednačinama, itd.

Vidi još уреди

Izvori уреди

  1. ^ http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?ep0.