Dvostruko rimovani dvanaesterac

Dvostruko rimovani dvanaesterac je oblik koji se javlja u hrvatskoj poeziji.[1]

Dvostruko rimovani dvanaesterac ima utvrđenu metričku formu i 12 slogova. Cezura se javlja posle šestog sloga, pa mu je šema (6+6). Redovna je nenaglašenost šestog i dvanaestog sloga. Dvostruko je rimovan, jer je stih od 12 slogova sa jakom cezurom iza šestog sloga i sa parnim rimama.

Poreklo mu je nejasno, ali se smatra da je to hrvatska varijanta mletačko-starofrancuskog dvanaesterca. Dvostruko rimovani dvanaesterac je bio vladajući stih hrvatske pisane književnosti, koji se naglo javio i naglo nestao.

Podvrste уреди

  • Dubrovački (južni) – prvi polustih prvog stiha, i prvi polustih drugog stiha su povezani rimom A, a ostali rimom B. U dubrovačkom obliku još su vezani i parnom rimom krajevi stiha i prvi polustihovi u stihu.
  • Marulićev (severni) – rime sa kraja prva dva stiha nastavljaju se još i na kraju polustihova sledećeg dvostiha. To je čakavski tip dvostruko rimovanog dvanaesterca. Sreće se u Marulićevoj Juditi.

Vidi još уреди

Reference уреди