Erlijev analizator, nazvan po svom izumitelju Džeju Erliju, je vrsta tabelarnog analizatora koji se uglavnom koristi za analizu u računarskoj lingvistici. Algoritam koristi dinamičko programiranje. Erlijevi analizatori su pogodni zato što mogu da analiziraju sve kontekstno slobodne jezike. U opštem slučaju Erlijev analizator završava u kubnom vremenu (O(n3), gde je n dužina analiziranog stringa), u kvadratnom vremenu (O(n2)) za jednoznačne gramatike, a u linearnom vremenu za skoro sve LR(k) gramatike. Naročito se dobro ponaša kada su pravila gramatike levo rekurzivna.

AlgoritamУреди

U sledećim opisima, α, β, i γ predstavljaju bilo koji string završnih ili nezavršnih simbola (uključujući i prazan string), X, Y, i Z predstavljaju pojedinačne nezavršne simbole, a a predstavlja završni simbol. Erlijev algoritam je algoritam naniže dinamičkog programiranja. U sledećem, koristićemo Erlijevu notaciju sa tačkom: ako imamo pravilo X → αβ, notacija X → α • β predstavlja stanje u kome je α već pročitano, a β se očekuje. Za svaku ulaznu poziciju (što predstavlja poziciju između tokena), analizator generiše uređeni skup stanja. Svako stanje je uređeni par (X → α • β, i), koga čine

 • pravilo koje se trenutno primenjuje (X → α β)
 • trenutna pozicija u tom pravilu (predstavljene tačkom)
 • pozicija i na ulazu na kojoj je poklapanje sa ovim pravilom počelo: početna pozicija

(Prvobitni Erlijev algoritam je uključivao preduvid u stanje; kasnija istraživanja su pokazala da ovo ima malo praktičnog efekta na efikasnost analize, te je postepeno izbačeno iz većine implementacija.) Skup stanja na ulaznoj poziciji k zove se S(k). Analizator sadrži S(0) koji je sačinjen samo od početnog pravila. Analizator zatim iterativno radi u tri faze: predviđanje, skeniranje, i završavanje.

 • Predviđanje: Za svako stanje u S(k) forme (X → α • Y β, j) (gde je j početna pozicija kao gore), dodati (Y → • γ, k) u S(k) za svako pravilo koje ima Y na levoj strani.
 • Skeniranje: Ako je a sledeći simbol ulaznog toka, za svako stanje u S(k) forme (X → α • a β, j), dodati (X →α a • β, j) u S(k+1).
 • Završavanje: Za svako stanje u S(k) forme (X → γ • , j), pronaći stanja u S(j) forme (Y → α • X β, i) i dodati (Y → α X • β, i) u S(k).

Ovi koraci se ponavljaju sve do trenutka kada više ni jedno novo stanje ne može biti dodato u skup. Skup se uglavnom implementira kao red stanja za izvršavanje (ali se određeno stanje mora pojaviti samo na jednom mestu), a koja će se operacija izvršiti zavisi od vrste stanja.

PrimerУреди

Uzmimo sledeću jednostavnu gramatiku aritmetičkih izraza:

 P → S   # početno pravilo
 S → S + M
  | M
 M → M * T
  | T
 T → broj

Sa ulazom: 2 + 3 * 4

Ovo su skupovi stanja:

(br. stanja) Pravilo (Poreklo) # Komentar
 ---------------------------------
 == S(0): • 2 + 3 * 4 ==
 (1) P → • S     (0)  # početno pravilo
 (2) S → • S + M   (0)  # predviđanje (1)
 (3) S → • M     (0)  # predviđanje (1)
 (4) M → • M * T   (0)  # predviđanje (3)
 (5) M → • T     (0)  # predviđanje (3)
 (6) T → • broj   (0)  # predviđanje (5)
 
 == S(1): 2 • + 3 * 4 ==
 (1) T → broj •   (0)  # skeniranje S(0)(6)
 (2) M → T •     (0)  # završavanje S(0)(5)
 (3) M → M • * T   (0)  # završavanje S(0)(4)
 (4) S → M •     (0)  # završavanje S(0)(3)
 (5) S → S • + M   (0)  # završavanje S(0)(2)
 (6) P → S •     (0)  # završavanje S(0)(1)
 
 == S(2): 2 + • 3 * 4 ==
 (1) S → S + • M   (0)  # skeniranje S(1)(5)
 (2) M → • M * T   (2)  # predviđanje (1)
 (3) M → • T     (2)  # predviđanje (1)
 (4) T → • broj   (2)  # predviđanje (3)
 
 == S(3): 2 + 3 • * 4 ==
 (1) T → broj •   (2)  # skeniranje S(2)(4)
 (2) M → T •     (2)  # završavanje S(2)(3)
 (3) M → M • * T   (2)  # završavanje S(2)(2)
 (4) S → S + M •   (0)  # završavanje S(2)(1)
 (5) S → S • + M   (0)  # završavanje S(0)(2)
 (6) P → S •     (0)  # završavanje S(0)(1)
 
 == S(4): 2 + 3 * • 4 ==
 (1) M → M * • T   (2)  # skeniranje S(3)(3)
 (2) T → • broj   (4)  # predviđanje (1)
 
 == S(5): 2 + 3 * 4 • ==
 (1) T → broj •   (4)  # skeniranje S(4)(2)
 (2) M → M * T •   (2)  # završavanje S(4)(1)
 (3) M → M • * T   (2)  # završavanje S(2)(2)
 (4) S → S + M •   (0)  # završavanje S(2)(1)
 (5) S → S • + M   (0)  # završavanje S(0)(2)
 (6) P → S •     (0)  # završavanje S(0)(1)


Stanje (P → S •, 0) predstavlja završenu analizu. Ovo stanje se takođe pojavljuje u S(3) i S(1), što su potpune rečenice.

Vidi jošУреди

Spoljašnje vezeУреди