Fibroin je nerastvorni protein koji formiraju pauci, larve Bombyx mori, drugi moljci rodova poput Antheraea, Cricula, Samia i Gonometa, i brojni drugi insekti. Svila u njenom sirovom stanju se sastoji od dva glavna proteina, sericina i fibroina. Fibroin je strukturni centar svile, dok je sericin lepljivi materijal koji ga okružuje.[1]

Primarna struktura fibroina, (Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala)n

Fibroinski protein se sastoji od slojeva antiparalnih beta ravni. Njegova primarna struktura se uglavnom sastoji od ponavljajuće aminokiselinske sekvence (Gly-Ser-Gly-Ala-Gly-Ala)n. Visok sadržaj glicina (i u manjoj meri alanina) omogućava gusto pakovanje ravni, što doprinosi krutosti strukture svile koja se no može istegnuti. Kombinacija ukočenosti i žilavosti omogućava primenu ovog materijala u nekoliko oblasti, uključujući biomedicinu i proizvodnju tekstila.

Poznato je da fibroin može da postoji u tri strukture, svila I, II, i III. Svila I je prirodna forma fibroina, koja se formira u žlezdama Bombyx mori. Svila II se odnosi na uređenje molekula fibroina u upredenoj svili, koja ima veću jačinu, te stoga nalazi mnoštvo komercijalnih primena. Svila III je novootrivena struktura fibroina.[2] Svila III se formira prvenstveno u rastvorima fibroina na interfejsima (i.e. vazduh-voda interfejs, voda-ulje interfejs, etc.).

Reference Уреди

  1. ^ T. Dyakonov et al., “Design and Characterization of a Silk-Fibroin-Based Drug Delivery Platform Using Naproxen as a Model Drug”, Journal of Drug Delivery, vol. 2012 (2012), article ID 490514
  2. ^ Valluzzi, Regina; Gido, Samuel P.; Muller, Wayne; Kaplan, David L. (1999). „Orientation of silk III at the air-water interface”. International Journal of Biological Macromolecules. 24 (2-3): 237—242. doi:10.1016/S0141-8130(99)00002-1.