Glikozilamini su klasa biohemijskih jedinjenja koja se sastoje od amina vezanog β-N-glikozidnom vezom za ugljeni hidrat, čime se formira ciklični hemiaminalna etarska veza (α-aminoetar).

Ciklična hemiaminalna etarska veza izvedena iz aldehida

Primeri takvih jedinjenja su nukleozidi poput adenozina.

Nukleozid adenozin

Literatura

уреди