Hrvatska policija javna je policijska služba hrvatskog Ministarstva unutarnjih poslova koja obavlja zakonom propisane policijske poslove.

PolicijaRH.svg

OrganizacijaУреди

U Republici Hrvatskoj policija je u nadležnisti Ministarstva unutarnjih poslova unutar kojeg je organizovana Uprava policije na čelu s upravnik (direktor) policije (hrv: ravnatelj policije). Osim toga, radi obavljanja policijskih poslova organizuju se policijske uprave, a za direktno obavljanje policijskih poslova u policijskoj upravi osnivaju se policijske stanice.

Ministarstvo unutarnjih poslovaУреди

 
Oznaka na policijskom automobilu
 
Policijski automobil
 
Policijski motociklista

Ministarstvo unutarnjih poslova radi stvaranja uslova rada u oblasti policije ima sledeća prava i dužnosti:

 1. utvrđuje kadrovske i obrazovne potrebe,
 2. donosi razvojne, organizacijske i druge temeljne smernice za rad,
 3. donosi planove o korištenju materijalno-financijskih sredstava,
 4. donosi i provodi planove o izgradnji i korištenju informacijskog sastava,
 5. donosi i provodi planove o izgradnji i korištenju radiokomunikacijskog i telekomunikacijskog sastava,
 6. donosi i provodi planove o izgradnji i korištenju sigurnosno-zaštićenog kriptološkog sastava,
 7. utvrđuje potrebe i nabavlja tehnička sredstva,
 8. organizira međunarodnu saradnju,
 9. obavlja utvrđene poslove u vezi s Visokom policijskom školom,
 10. organizuje i sprovodi unutarnji nadzor,
 11. obavlja druge poslove određene zakonom.

Ministarstvom upravlja ministar.

Policijske upraveУреди

Policijska uprava na području za koje je osnovana:

 • prati i analizira stanje sigurnosti i pojave koje pogoduju nastanku i razvitku kriminaliteta,
 • organizuje, usklađuje, usmerava i nadzire rad policijskih stanice,
 • direktno sudeluje u obavljanju složenijih poslova iz delokruga rada policijske stanice,
 • obavlja i sprovodi utvrđene mere u graničnoj kontroli i osiguranju državne granice,
 • preduzima mere radi zaštite određenih osoba i objekata,
 • obavlja druge poslove utvrđene posebnim propisima.

Policijskom upravom upravlja načelnik policijske uprave.

Teritorijalno su organizovane prema županijskoj strukturi.

Policijske staniceУреди

Za direktno obavljanje policijskih i drugih poslova u policijskoj upravi osniva se policijska stanica (hrv. policijska postaja).

Zvanja i funkcionalne oznake radnih mestaУреди

Osnovna policijaУреди

Zvanja pripadnika osnovne policije (hrv. temeljna policija):

Polaznik sredje škole - kursa za policajca Vežbenik SSS Vežbenik sa završenim preddiplomskim univerzitetskim ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine Vežbenik sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem ili integrisanim univerzitetskim studijama ili sprecijalističkim diplomskim studijama Policajac Viši policajac Samostalni policajac Policijski narednik Viši policijski narednik Samostalni policijski narednik
                   
Policijski inspektor Viši policijski inspektor Samostalni policijski inspektor Glavni policijski inspektor Policijski savetnik Glavni policijski savetnik Pomoćnik glavnog upravnika policije Načelnik policijske uprave Policijski kapelan Zamenik upravnika policije Upravnik policije
                     

Interventna policijaУреди

Policajac u interventnoj policiji Vođa grupe u interventnoj policiji Zapovednik odeljenja u interventnoj policiji Policijski službenik u jedinici interventne policije Pomoćnik zapovednika satnije interventne policije - instruktor u jedinici interventne policije - zapovjednik voda u interventnoj policiji Zapovednik satnije interventne policije Zamjenik zapovednika – pomoćnik zapovjednika Zapovednik jedinice interventne policije Policijski službenik – instruktor u zapovjedništvu interventne policije Pomoćnik zapovednika interventne policije Zapovednik interventne policije
                     

Specijalna policijaУреди

Policajac specijalac - manipulant gorivom - vodič službenog psa Vođa specijalističke grupe - zrakoplovni tehničar Instruktor specijalističke obuke – zapovednik voda - pilot helikoptera 2. kat. - inženjer rotirajućih delova - instruktor održavanja aviona Policijski pregovarač - policijski savetnik - pilot helikoptera 1. kat - voditelj programa sigurnosti letenja i operacija na zemlji - voditelj programa sistema kakvoće Pomoćnik zapovjednika ATJ Lučko - pomoćnik zapovjednika SJP Split - pomoćnik zapovjednika SJP Rijeka - pomoćnik zapovjednika SJP Osijek - pomoćnik zapovednika Vazdušne jedinice - pomoćnik zapovednika Ronilačkog centra Zapovednik ATJ Lučko - zapovednik SJP Split - zapovednik SJP Rijeka - zapovednik SJP Osijek - zapovednik Vazdušne jedinice - zapovednik Ronilačkog centra Voditelj pregovarača specijalne policije - voditelj savetnika za krizne situacije - voditelj-viši instruktor u zapovedništvu specijalne jedinice - voditelj za zakonitost i metodologiju postupanja Pomoćnik zapovednika specijalne policije Zapovednik specijalne policije
         

Zakoni i drugi propisiУреди

Zaštitnik i Dan policijeУреди

Zaštitnik Hrvatske policije je Sveti Mihovil. Na dan Svetog Mihovila 29. septembra obeležava se i Dan policije.

Spoljašnje vezeУреди