I Klavirski Koncert (Betoven)

KONCERT ZA KLAVIR I ORKESTAR broj 1. C - Dur, opus 15.


Opšte karateristikeУреди

Rad na svom Prvom Koncertu, Betoven je započeo još 1795. godine. Dovršio ga je 1798. a 2. aprila 1801. godine u Beču i premijerno izveo u njegovoj konačnoj verziji, zajedno sa tek završenom Prvom Simfonijom (koja je u istom osnovnom tonalitetu). Ovo je već mnogo manje klasični koncert, iako za polaznu osnovu ima Mocartova dostignuća. Već u njemu se uočavaju naznake kasnijih kolosalnih romantičarskih ostvarenja i smele tonske gradacije koje ukazuju na lične crte svog stvaraoca. Tri njegova stava obrazuju celinu trajanja 35 minuta.

Analiza delaУреди

Prvi stav je tematski snažni Allegro con brio, koji traje nešto manje od polovine ukupne dužine Koncerta i već ukazuje na nadolazeću romantiku. Drugi stav je Largo i predstavlja najsenzibilniji vrhunac Koncerta. Obiluje temama tajanstvene lepote, a imponuje središnji deo stava, sa dramatičnim, ali elegantnim, signalima u rogovima, na koje solista daje svoj eho. Finalni stav je Rondo - Allegro, kroz koji progovara jedan hajdnovski razuzdani šeret.


IzvođačiУреди

Artur Rubinštajn i Bostonski Simfonijski Orkestar, dirigent: Erih Lajsdorf

Jasminka Stančul i orkestar Beogradske Filharmonije, dirigent: Stiven Barlou.

Mari Kodama i Nemački simfonijski orkestar dirigent: Kent Nagano snimak ostvaren u Teldex berlinskom studiju 23 i 24 juna 2006., prvi potpuni digitalni snimak, ostvaren sa 21 digitalnim mikrofonom