U biohemiji, izomeraza je enzim koji katalizuje strukturno preuređenje izomera. Izomeraze katalizuju reakcije oblika:

A → B

gde je B izomer molekula A.

NomenklaturaУреди

Imena izomeraza se formiraju kao „supstrat izomeraza“ (na primer, enoil CoA izomeraza), ili kao „supstrat tip izomeraze“ (na primer, fosfoglukomutaza).

KlasifikacijaУреди

EC klasifikacija enzima grupiše izomeraze u klasu: EC 5. One se dele u šest potklasa:

LiteraturaУреди

Spoljašnje vezeУреди