Karija (luv. Karuwa — „Strma zemlja“, antgrč. Καρία [Karía], lat. Caria) je istorijska regija u jugozapadnom delu Male Azije na obali Egejskog mora. Nalazi se severno od ostrva Rodosa, a graniči sa Jonijom, Lidijom, Pizidijom i Licijom. Karija je poznata kao domovina istoričara Herodota, po mauzoleju u Halikarnasu, kraljici Artemiziji I, te po slavnim antičkim trgovcima.

Karija

U najranijem istorijskom razdoblju, Karija je bila naseljena Hetitima. Za Karijce se smatra da su narod iz istočne Anatolije, dok Herodot tvrdi kako se radi o minojskim kolonistima. Nakon Trojanskog rata, Jonski i dorski Grci kolonizovali su regiju i uspostavili brojne polise, koji su se vekovima razvijali kao gradovi-države, sve dok ih početkom 6. veka pr. Hr. nisu pokorili Lidijci predvođeni Kresom. Sredinom istog veka Kir Veliki širi Persijsko carstvo na Lidiju i Kariju, pod kojim su karijski gradovi uživali status lokalne autonomije. U doba Grčko-persijskih ratova, karijska kraljica Artemizija I. predvodila je Kserksovu mornaricu u pohodu na Atinu. Glavni grad regije bio je Halikarnas, u kojem je persijski satrap Mauzol sagradio veličanstvenu grobnicu koja je popularna kao jedno od Sedam svetskih čuda. Karija je domovina istoričara Herodota, koji se rodio u Halikarnasu. Godine 334. pr. Hr. makedonski vojskovođa Aleksandar Makedonski priključuje Kariju svom carstvu. Regija dva veka kasnije postaje deo Rimskog carstva, a od doba vladavine cara Dioklecijana u 4. veku pr. Hr. ima status zasebne rimske provincije. Kasnije je bila deo Vizantije odnosno Osmanskog carstva, dok je danas deo moderne Turske, izuzevši ostrva koja pripadaju Grčkoj.

Spoljašnje vezeУреди