Kompresija ili sažimanje podataka bez gubitka (engl. lossless compression) je algoritam sažimanja podataka pri kome ne dolazi do gubitka podataka i kvaliteta informacija.

Postupak je u potpunosti reverzibilan, što znači da datoteka komprimovana ovim načinom sažimanja, kada se dekomprimuje, potpuno odgovara izvoru (originalnoj datoteci).To ovaj algoritam razlikuje od algoritma kompresije sa gubitkom.

Metode kompresije bez gubitaka уреди

Opšta namena уреди

 • Run-length encoding – jednostavan algoritam koji obezbeđuje dobru kompresiju podataka koji sadrže veliki broj ponavljanja istih vrednosti
 • LZW – koristi se kod gif
 • Deflate – koristi se kod gzip, i predstavlja modernu verziju zip i delimično PNG, PPP, HTTP, SSH

Audio уреди

Slike

 • ABO – Adaptive Binary Optimization
 • GIF - samo za slike sa ograničenim brojem boja
 • JBIG2 - samo za crno-bele slike
 • JPEG-LS
 • JPEG 2000
 • JPEG XR
 • PGF – Progressive Graphics File
 • PNG – Portable Network Graphics
 • TIFF - Tagged Image File Format

Video

 • Animation codec
 • CorePNG
 • FFV1
 • JPEG 2000
 • Huffyuv
 • Lagarith
 • MSU Lossless Video Codec
 • SheerVideo

Kriptografija уреди

Sistemi kripto-zaštite ili kriptosistemi često u postupku enkripcije prvo komprimuju podatke, kao dodatnu zaštitu podataka. To otežava dekripciju podataka od strane neovlašćenog korisnika. Zbog toga se kod enkripcije češće koriste specijalni namenski algoritmi kompresije, nego poznati i opšteprihvaćeni algoritmi, čak i po cenu manje efikasnosti i efektivnosti.

Vidi još уреди