Legacy of Kain je serijal video-igara koju je napravio Cryal Dynamics, a izdao ga je Edios Interactive. Mada, prvu igru u serijalu je napravio Silicon Knight, a izdao Cryal Dynamics. Ideja o Legacy of Kain prvi put se pojavila 1993. godine, ali je prošlo jos tri godine pre nego što se prvi put pojavila za Sony PlayStation

Logo serijala video-igara

Spisak izdatih igara Уреди

Ime Godina Izdata za
Blood Omen: Legacy of Kain 1996 PlayStation, Windows, 3DO
Legacy of Kain: Soul Reaver 1999 PlayStation, Windows, Dreamcast
Legacy of Kain: Soul Reaver 2 2001 PlayStation 2, Windows
Blood Omen 2: Legacy of Kain 2002 PlayStation 2, Xbox, Windows, GameCube
Legacy of Kain: Defiance 2003 PlayStation 2, Xbox, Windows