Микроконституент

(преусмерено са Microstructure)

Микроконституент (микроструктура) је микроскопски опис односа, облика и величине фаза у очврслом (чврстом) материјалу.

Микроструктура је директна последица процеса кристализације. Код металних материјала генерално постоји подела на примарну микроструктуру (насталу током процеса очвршћавања) и секундарну микроструктуру (насталу током процеса термичке обраде и пластичне прераде). Наука која се интензивно бави изучавањем микроструктура је је део металургије и назива се металографија.

 
Слика 1. Упрошћена шема процеса кристализације:
(1) Стварање клица кристала унутар течне фазе, (2) раст зрна кристала са величином већом од критичне величине, (3) очврсли материјал (примарна микроструктура)

Микроструктура настала у процесу кристализације (очвршћавања) материјала (Слика 1).

Микроструктура настала у процесу термичке обраде или пластичне прераде материјала.

Литература:

уреди
  • H. Schuman, H. Oettel, "Metallografie", WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2005

Спољашње везе

уреди