Plimska sila je drugi od efekata gravitacione sile koja postoji između Sunce i Meseca. To je sila koja preko privlačenja vodenih masa periodično prouzrokuje pojavu plime na stajaćim vodama. Najjače izraženi efekti plimske sile su poludnevnog i dnevnog karaktera.[1]

Kometa Šumejker Levi 9 1994. godine nakon što se razbila na manje delove pod uticajem Jupiterovih plimskih sila.

Kako se sila gravitacije izražava u obliku:

plimska sila se u matematičko obliku u odnosu na daljinu dr izražava:

[2]

Efekti plimske sile уреди

  • Plimske sile utiču na okeanske struje preko kojih se kontroliše globalna temperatura na našoj planeti, pošto se okeanskim strujama toplota provodi ka zemaljskim polovima.
  • Plimsko zagrevanje uzrok je burnim i intenzivnim vulkanskim efektima na Jupiterovom mesecu Ija. Efekti plimskih sila mogu da dovedu i do pravilnih mesečnih efekata zemljotresa na Mesecu.
  • Pretpostavlja se da plimske sile mogu da utiču na klimatske promene.
  • Plimski efekti imaju uticaj na mala tela visokih masa, kao što su neutronske zvezde i crne rupe.[3]

Način delovanja уреди

Efekti plimske sile na beskonačnu malu sferu deluju tako što menjaju njen oblik bez promene zapremine. Pri delovanju plimske sile sferni oblik tela se modifikuje i sfera postaje elipsoid. Veći objekti pod uticajem plimske sile postaju jajoliki i neznatno su kompresovani. Efekat blage kopresije se uočava nad okeanima na Zemlji pod uticajem privlačne sile Meseca. Kako Zemlja i Mesec rotiraju oko zajedničkog centra mase i njihovo gravitaciono privlačenje dovodi do pojave centripetalne sile. Gravitacionoj sili Meseca podležu svi delovi Zemlje, a efekti se vide na preraspodeli vode na većim površinama, tako da se respektivno stvaraju ispupčenja i udubljenja na stranama koje su bliže i dalje od Meseca.

Kada rotirajuće telo dođe pod uticaj plimskih sila, unutrašnje trenje dovodi do postepenog prelaza rotacione kinetičke energije u toplotu. Ako su tela dovoljno blizu, kao što je slučaj sa Zemljinim mesecom, jedna od posledica koja može nastati je rotacija. Rotacija će biti plimski vezana za orbitalno kretanje.

Vidi još уреди

Izvori уреди

  1. ^ Tidal force Архивирано на сајту Wayback Machine (15. децембар 2014) (Plimska sila), Univerzitet Prinston; pristupljeno: 21. januar 2015.
  2. ^ Gravitational Tides (Gravitacione plimske sile), burro.astr.cwru.edu; pristupljeno: 21. januar 2015.
  3. ^ Tidal Infulences (Uticaji plimske sile), hyperphysics.phy-astr.gsu.edu; pristupljeno: 21. januar 2015.