Rama (hinduizam)

Важна личност у Хиндуизму

Rama ili Ramahandra je kralj u Ajodhi u Indiji. U hinduizmu Rama je otelotvorenje boga Višnua. Njegova žena zove se Sita. Ramajana govori o Rami i ta stara epopeja ima otprilike 48 000 stihova. Najveći neprijatelj Rame je Ravana. Predstavlja se u obliku princa ratnika.

Rama je veoma popularan u hinduizmu.

Literatura

уреди