Sarkofag je kamena grobnica za sahranjivanje kovčega ili tela umrlog. Reč σαρκοφαγος (starogrčki sarx = meso; phagos = jesti) znači "jedač mesa". Herodot je pogrešno verovao, da su sarkofazi isklesani od posebne vrste kamena, koja može da pojede meso leša unutar sarkofaga.

Sarkofag iz antičkog perioda, Narodni muzej u Požarevcu

Reč 'sarkofag' se u skorije vreme koristi kao naziv za veliku betonsku strukturu, koja je nakon Černobiljske nesreće podignuta oko ostataka Nuklearne elektrane u Černobilju kako bi se izolovala od okoline.

Fragment sakrofaga sa predstavom erota, kraj II ili početak III vijeka, mermer, Muzej Hercegovine, Trebinje
Fragment sakrofaga , Muzej Hercegovine, Trebinje


Spoljašnje veze

уреди