Server-sent events (SSE) je tehnologija u kojoj Internet pregledač prima automatska ažuriranja od servera preko HTTP veze. Server-sent events EvenSource API je standardizovan kao deo HTML5 od strane W3C.

IstorijaУреди

Predlog WHATWG Web Application 1.0 sadržao je mehanizam koji šalje sadržaj klijentu. Internet pregledač Opera je, 1. septembra 2006. godine, implementirao ovu novu eksperimentalnu tehnologiju u dodatku pod nazivom 'Server-Sent Events'.

PregledУреди

Server-sent events je standard koji opisuje kako serveri mogu pokrenuti prenos podataka prema klijentima nakon što je uspostavljena inicijalna konekcija prema klijentima. Najčešće se koriste za slanje ažuriranja u vidu poruka ili za stalne tokove podataka do klijenta pretraživača i dizajniran je da poboljša domaće slanje tokova podataka između pregledača preko JavaScript API koji se zove EventSource, preko koga klijenti mogu zatražiti poseban URL kako bi dobili jedan tok događaja.

Internet pretraživačУреди

Podrška Internet pretraživača za SSE

Pregledač Podržan Beleške
Internet Explorer ne
Mozilla Firefox da Počevši od Firefox 6.0
Google Chrome da Počevši od Chrome 6
Opera da Počevši od Opera 11
Safari da Počevši od Safari 5.0
Microsoft Edge ne pod razmatranjem

BibliotekeУреди

 • jEaSSE - asinhrona implementacija na serverskoj strani za Java servlete i Vert.x.
 • EventSource - SSE EventSource implementacija u Swift-u koristeći NSURLSession.
 • TRVSEventSource - SSE EventSource implementacija u Objective-C-u za iOS i OS X koristeći NURLSession.
 • django-see - HTML5 SSE integracija za Phyton/Django.
 • flask-see - jednostavna Flask dopuna za HTML5 SSE podršku, pokreće ga Redis.
 • sse - SSE protokol implementiran na python2 i python3 u istoj kodnoj bazi.
 • event-source-library - SSE protokol implementiran u python2 sa Tornado. Klijentska i serverska implementacija.
 • SignalR - transparentna implementacija za ASP.NET.
 • Mojolicious - Pearl Internet radno okruženje za rad u realnom vremenu.
 • Hoa\Eventsource - PHP SSE implementacija.
 • sse-stream - PHP SSE implementacija (klijent i server).
 • total.js - Internet aplikacijsko radno okruženje za node.js.
 • eventsource-node - EventSource klijent za Node.js.
 • eventsource - EventSource biblioteka za Go.
 • akka-sse -EventSource biblioteka za akka-http.
 • Lasse - EventSource trgovinski server za Erlang's cowboy.
 • Shotgun - EventSource klijent u Erlang-u.

Spoljašnje vezeУреди