Stilistika je lingvistička disciplina koja se bavi proučavanjem karakteristika i svojstava pisanog i govornog jezika, kao što su retoričke figure i modeli sintakse, koji su specifični za različite grupe, kontekste, a posebno književne žanrove.

Spoljašnje vezeУреди