Tioredoksinski sklop je proteinsko savijanje koje se često javlja u enzimima koji katalizuju formiranje disulfidne veze i izomerizaciju. Sklop nosi ime po kanoničkom primeru proteina sa ovim motivom, tioredoksinu. Ovaj sklop se javlja kod prokariotskih i eukariotskih proteina. Tioredoksinski sklop je primer alpa/beta proteinskog savijanja koji ima oksidoreduktaznu aktivnost. On ima prostornu topologiju koja se sastoji od četvorolančane antiparalelne beta ravni smeštene između tri alfa heliksa.

Tioredoksin
Thioredoxin-fold-1ert.png
Molekul ljudskog tioredoksina (1ERT)
Identifikatori
SimbolThioredoxin
PfamPF00085
Pfam klanCL0172
InterProIPR013766
PROSITEPDOC00172
SCOP3trx
SUPERFAMILY3trx
CDDcd01659

Konzervacija sekvenceУреди

Uprkos varijabilnosti sekvenci u mnogim regionima sklopa, tioredoksinski proteini imaju zajedničku sekvencu aktivnog mesta sa dva reaktivna cisteinska ostatka: Cys-X-Y-Cys, gde su X i Y obično hidrofobne aminokiseline. Redukovana forma proteina sadrži dve slobodne tiolne grupe na cisteinskim ostacima, dok oksidovana forma sadrži disulfidnu vezu između njih.

PrimeriУреди

Ljudski proteini sa ovim domenom su :

LiteraturaУреди

  • Creighton TE. (2000). Protein folding coupled to disulphide-bond formation. In Mechanisms of Protein Folding 2nd ed. Editor RH Pain. Oxford University Press.

Spoljašnje vezeУреди