Transseksualni ili transmuškarac jeste osoba kojoj je prilikom rođenja pripisan ženski pol, ali koja taj pol smatra nekompatibilnim sa svojim rodnim identitetom i sebe doživljava i izražava kao muškarac. Neki transmuškarci prolaze kroz tranzicioni proces, usaglašavanja svojih polnih karakteristika sa svojim rodom.

TerminologijaУреди

Većina onih čiji je proces tranzicije završen sebe imenuju jednostavno muškarcima, dok se termini transmuškarac, transeksualni muškarac, Ž u M transeksualna osoba (takođe i F u M) koriste samo za one koji su još uvek u tranziciji.

Tranzicija kod transmuškaracaУреди

Polna tranzicija obuhvata period od stalnog života u ženskoj rodnoj ulozi do stalnog života u muškoj rodnoj ulozi. Pored psihološke pripreme za život u rodnoj ulozi muškarca, mnogi transmuškarci se podvrgavaju testosteronskoj terapiji, koja im do neke mere omogućuje maskulizaciju tela, kao i nizu hirurških zahvata, kao što su mastektomija, uklanjanje ženskih i oblikovanje muških grudi, histerektomija, uklanjanje unutrašnjih ženskih polnih organa – materice, a neki se podvrgavaju i faloplastici i sličnim operacijama, koje za cilj imaju konstruisanje muškog polnog organa. Zbog rizičnosti ove operacije, mnogi transmuškarci se ne odlučuju na konstrukciju genitalija.

Seksualna orijentacijaУреди

Seksualna orijentacija transmuškaraca varira, mada zbog nedostataka pouzdanih naučnih podataka, nije moguće reći koliko i na koji način. Kalkuliše se podacima da jedna trećina transmuškaraca sebe identifikuje kao gejeve, dok je jedna trećina straight i ima emocionalno-seksualne odnose sa ženama. Ostali se izjašnjavaju kao biseksualni, panseksualni, omniseksualni ili aseksualni.

Spoljašnje vezeУреди