Босанство може бити:

  • Регионално босанство (или завичајно босанство), које се односи на повезаност са Босном у смислу регионалног идентитета, независно од посебне етничке, вереске или било које друге припадности
  • Национално босанство (или националистичко босанство), које се у зависности од контекста употребе односи на припадност босанској нацији, било у државно-политичком или етничком (панетничком) смислу
  • Интегрално босанство (или интегралистичко босанство), екстремни облик босанског национализма, који се манифестује у виду тежње ка стварању обједињене (интегралне) босанске нације
  • Унитарно босанство (или унитаристичко босанство), које се односи на концепт унитарне Босне

Види још

уреди