Bosanstvo može biti:

  • Regionalno bosanstvo (ili zavičajno bosanstvo), koje se odnosi na povezanost sa Bosnom u smislu regionalnog identiteta, nezavisno od posebne etničke, vereske ili bilo koje druge pripadnosti
  • Nacionalno bosanstvo (ili nacionalističko bosanstvo), koje se u zavisnosti od konteksta upotrebe odnosi na pripadnost bosanskoj naciji, bilo u državno-političkom ili etničkom (panetničkom) smislu
  • Integralno bosanstvo (ili integralističko bosanstvo), ekstremni oblik bosanskog nacionalizma, koji se manifestuje u vidu težnje ka stvaranju objedinjene (integralne) bosanske nacije
  • Unitarno bosanstvo (ili unitarističko bosanstvo), koje se odnosi na koncept unitarne Bosne

Vidi još

uredi