Грађевинска техничка школа „Неимар” Ниш

Грађевинска техничка школа „Неимар“ налази се у Нишу и са 30 одељења и око 1.000 ученика спада у ред већих стручних школа у Републици Србији.

Логотип школе

Настава се одвија у објекту, са око 2.500 m² затвореног простора у улици Александра Медведева 18. Поред кабинета и радионица струке које се изучавају школа има кабинет за информатику, кабинет за Примену рачунара, библиотеку (укупно око 7.000 књига), клуб и свечану салу.

Школа данас

Историјат уреди

Године 1939. формирана је у Нишу Техничка школа која је те школске године уписала по једно одељење на грађевинским и машинском одсеку. Нормалан рад одвијао се до почетка Другог светског рата. У току рата школа је радила у тешким условима и са прекидима.

После рата техничка школа уписује већи број ученика. Услед повећане потребе за техничарима 1947. године при школи почиње са радом и архитектонски одсек. Тих година СТШ Никола Тесла, из које се касније издвојила и ова школа, била је једна од највећих стручних школа у земљи, са око 3.000 ученика.

Године 1968. долази до дезинтеграције овако гломазне школе. Издваја се архитектонски и грађевински одсек и са Грађевинском школом за квалификоване раднике формира се Грађевински школски центар. Школске 1975-76. при школи почиње са радом и геодетски одсек, а 1985. године школа мења назив у Грађевинска техничка школа „Неимар“. Од оснивања до данас школу је завршило око 15.000 ученика различитих профила и степена стручне спреме.

ГТШ „Неимар“ од 2003. године учествује у Програму реформе средњих стручних школа односно у КАРДС програму. Овим је ГТШ „Неимар“ постала једна од пет школа у Србији у којима су формирани Центри за континуирано образовање одраслих, са циљем организовања обука личног усавршавања, образовања и стицања нових знања у различитим областима. Припремљени су програми обука из области грађевинарства, обраде дрвета и информатике.

Образовни профили уреди

Грађевинарство и геодезија уреди

 • Техничари - четворогодишње школовање
  • Геодетски техничар - геометар (оглед)
  • Грађевински техничар за високоградњу
  • Грађевински техничар за нискоградњу
  • Грађевински техничар за хидроградњу
 • Трогодишњи школовање
  • Монтер суве градње (оглед)
  • Керамичар - терацер - пећар
  • Декоратер зидних површина - молер
  • Хидрограђевинар
  • Руковалац грађевинском механизацијом

Шумарство и обрада дрвета уреди

 • Трогодишње школовање
  • Произвођач финалних производа од дрвета - столар
  • Тапетар - декоратер

Види још уреди

Спољашње везе уреди