Građevinska tehnička škola „Neimar” Niš

Građevinska tehnička škola „Neimar“ nalazi se u Nišu i sa 30 odeljenja i oko 1.000 učenika spada u red većih stručnih škola u Republici Srbiji.

Logotip škole

Nastava se odvija u objektu, sa oko 2.500 m² zatvorenog prostora u ulici Aleksandra Medvedeva 18. Pored kabineta i radionica struke koje se izučavaju škola ima kabinet za informatiku, kabinet za Primenu računara, biblioteku (ukupno oko 7.000 knjiga), klub i svečanu salu.

Škola danas

Istorijat uredi

Godine 1939. formirana je u Nišu Tehnička škola koja je te školske godine upisala po jedno odeljenje na građevinskim i mašinskom odseku. Normalan rad odvijao se do početka Drugog svetskog rata. U toku rata škola je radila u teškim uslovima i sa prekidima.

Posle rata tehnička škola upisuje veći broj učenika. Usled povećane potrebe za tehničarima 1947. godine pri školi počinje sa radom i arhitektonski odsek. Tih godina STŠ Nikola Tesla, iz koje se kasnije izdvojila i ova škola, bila je jedna od najvećih stručnih škola u zemlji, sa oko 3.000 učenika.

Godine 1968. dolazi do dezintegracije ovako glomazne škole. Izdvaja se arhitektonski i građevinski odsek i sa Građevinskom školom za kvalifikovane radnike formira se Građevinski školski centar. Školske 1975-76. pri školi počinje sa radom i geodetski odsek, a 1985. godine škola menja naziv u Građevinska tehnička škola „Neimar“. Od osnivanja do danas školu je završilo oko 15.000 učenika različitih profila i stepena stručne spreme.

GTŠ „Neimar“ od 2003. godine učestvuje u Programu reforme srednjih stručnih škola odnosno u KARDS programu. Ovim je GTŠ „Neimar“ postala jedna od pet škola u Srbiji u kojima su formirani Centri za kontinuirano obrazovanje odraslih, sa ciljem organizovanja obuka ličnog usavršavanja, obrazovanja i sticanja novih znanja u različitim oblastima. Pripremljeni su programi obuka iz oblasti građevinarstva, obrade drveta i informatike.

Obrazovni profili uredi

Građevinarstvo i geodezija uredi

 • Tehničari - četvorogodišnje školovanje
  • Geodetski tehničar - geometar (ogled)
  • Građevinski tehničar za visokogradnju
  • Građevinski tehničar za niskogradnju
  • Građevinski tehničar za hidrogradnju
 • Trogodišnji školovanje
  • Monter suve gradnje (ogled)
  • Keramičar - teracer - pećar
  • Dekorater zidnih površina - moler
  • Hidrograđevinar
  • Rukovalac građevinskom mehanizacijom

Šumarstvo i obrada drveta uredi

 • Trogodišnje školovanje
  • Proizvođač finalnih proizvoda od drveta - stolar
  • Tapetar - dekorater

Vidi još uredi

Spoljašnje veze uredi