Шаблон:Плућне функције

Плућне функције
Плућне функције
TLCУкупни капацитет плућа: запремина ваздуха у плућима при максималном удаху (TLC = VC + RV).
TVДисајни волумен: запремина ваздуха која се издахне у току једног дисајног покрета при мирном дисању.
RVРезидуални волумен: запремина ваздуха која остаје у плућима после максималног издисаја
ERVЕкспираторни резервни волумен: максимална запремина ваздуха која се може издахнути из плућа после мирног експиријума.
IRVИнспираторни резервни волумен: максимална количина која може да се удахне после мирног инспиријума
ICИнспираторни капацитет: запремина ваздуха коју чини збир IRV и TV
IVCИнспираторни резервни капицетет: максимална запремина удахнутог ваздуха након максималног инспиријума.
VCВитални капацитет: запремина ваздуха (у L или ml) која се може издахнути из плућа после најдубљег удисаја.
VTТидал волумен: запремина ваздуха која улази или излази из плућа током мирног дисања (означава се са TV или VT)
FRCФункционални резидуални капацитет: запремина ваздуха која остаје у плућима на крају експиријума.
RV/TLC%Резидуални волумен изражен у проценатима TLC
VAАлвеоларни волумен ваздуха
VLСтварна запремина плућа, укључујући и запремину ваздуха у дисајним путевима.
FVCФорсирани витални капацитет: брзи форсирани експиријум после максималног инспирјума
FEVtФорсирани експираторни капацитет (време): генерички термин који указује на запремину ваздуха која се издише под принудним условима у првим Т секундама.
FEV1Форсирани експирацијски волумен у секунди: Волумен ваздуха који је издахне из плућа на крају прве секунде форсираног издисаја (експиријума)
FEFxФорсирани средњи експирујумски проток: мери се из средњег деле спирометријске криве форсираног ексоиријума
FEFmaxМаксимални тренутни проток ваздуха остварен током FVC маневара
FIFФорсирани инспираторни проток:
PEFМаксимални експиријумски проток: измерен проток ваздуха након највеће присилне експирације
MVVМаксимални капацитет вентилације: запремина ваздуха који у одређеном периоду током поновљеног максималног напора