Šablon:Plućne funkcije

Plućne funkcije
Plućne funkcije
TLCUkupni kapacitet pluća: zapremina vazduha u plućima pri maksimalnom udahu (TLC = VC + RV).
TVDisajni volumen: zapremina vazduha koja se izdahne u toku jednog disajnog pokreta pri mirnom disanju.
RVRezidualni volumen: zapremina vazduha koja ostaje u plućima posle maksimalnog izdisaja
ERVEkspiratorni rezervni volumen: maksimalna zapremina vazduha koja se može izdahnuti iz pluća posle mirnog ekspirijuma.
IRVInspiratorni rezervni volumen: maksimalna količina koja može da se udahne posle mirnog inspirijuma
ICInspiratorni kapacitet: zapremina vazduha koju čini zbir IRV i TV
IVCInspiratorni rezervni kapicetet: maksimalna zapremina udahnutog vazduha nakon maksimalnog inspirijuma.
VCVitalni kapacitet: zapremina vazduha (u L ili ml) koja se može izdahnuti iz pluća posle najdubljeg udisaja.
VTTidal volumen: zapremina vazduha koja ulazi ili izlazi iz pluća tokom mirnog disanja (označava se sa TV ili VT)
FRCFunkcionalni rezidualni kapacitet: zapremina vazduha koja ostaje u plućima na kraju ekspirijuma.
RV/TLC%Rezidualni volumen izražen u procenatima TLC
VAAlveolarni volumen vazduha
VLStvarna zapremina pluća, uključujući i zapreminu vazduha u disajnim putevima.
FVCForsirani vitalni kapacitet: brzi forsirani ekspirijum posle maksimalnog inspirjuma
FEVtForsirani ekspiratorni kapacitet (vreme): generički termin koji ukazuje na zapreminu vazduha koja se izdiše pod prinudnim uslovima u prvim T sekundama.
FEV1Forsirani ekspiracijski volumen u sekundi: Volumen vazduha koji je izdahne iz pluća na kraju prve sekunde forsiranog izdisaja (ekspirijuma)
FEFxForsirani srednji ekspirujumski protok: meri se iz srednjeg dele spirometrijske krive forsiranog eksoirijuma
FEFmaxMaksimalni trenutni protok vazduha ostvaren tokom FVC manevara
FIFForsirani inspiratorni protok:
PEFMaksimalni ekspirijumski protok: izmeren protok vazduha nakon najveće prisilne ekspiracije
MVVMaksimalni kapacitet ventilacije: zapremina vazduha koji u određenom periodu tokom ponovljenog maksimalnog napora