Блуд, разврат или опсценост (лат. obscenus — одбојан, мрзак) је израз који означава неморална и често и противзаконита сексуална размишљања или понашања, попут проституције, инцеста и педофилије и сл. Користи се често и за описивање криминалних радњи у којима се макар потенцијално дешавају бар неке врсте неморалних и противзаконитих сексуалних активности. Често се користи као синоним за незакониту порнографију, али не и за непорнографска приказивања секса и сексуалних тема. Блудом се, такође, некада у стара времена сматрао и сексуални однос особа које претходно нису ступиле у брачну заједницу.

Slika iz knjige Fanny Hill из 18. века, која је више пута била предмет суђења због опсцености

У словенским језицима, реч блуд има исти језички корен речи као и реч заблуда.

Литература

уреди

Спољашње везе

уреди