Емпиријска формула

Емпиријска формула хемијског једињења је најједноставнији позитивни целобројни однос атома присутан у једињењу.[1] Једноставан пример овог концепта је емпиријска формула водоник пероксида, или H2O2, која је једноставно HO.

Емпиријска формула не садржи информације о изомеризму, структури, или апсолутном броју атома. Емпиријска формула се користи као стандард за већину јонских једињења, као што је CaCl2, и за макромолекуле, попут SiO2. У контрасту с њом, молекулска формула идентификује број сваког типа атома у молекулу, док структурна формула такође показује структуру молекула.

На пример, глукоза (C6H12O6), рибоза (C5H10O5), сирћетна киселина (C2H4O2), и формалдехид (CH2O), сви имају различите молекулске формуле, а исту емпиријску формулу: CH2O. Она је идентична са молелулском формулом формалдехида, док сирћетна киселина има двоструки број атом, рибоза троструки, и глукоза четвороструки.

На пример, хемијско једињење н-хексан има структурну формулу CH3CH2CH2CH2CH2CH3, из чега следи да се састоји од шест атома угљеника уређених у ланац, и 14 атома водоника. Молекулска формула хексана је C6H14, а његова емпиријска формула је C3H7, те је C:H однос 3:7. Мноштво различитих једињења може да има исту емпиријску формулу.

Референце

уреди
  1. ^ ИУПАЦ. „Емпирицал формула”. Компендијум хемијске терминологије (Интернет издање).

Види још

уреди