Металоорганско једињење

Металоорганска једињења (металорганици), класа су хемијских једињења која садрже метале и органске лиганде, који пружају растворљивост у органским растварачима. Једињења са тим својствима налазе примену у науци о материјалима за депозицију метално органске паре (МОЦВД) или сол-гел обраду.

Овај термин може да описује: