Preparandija (нем. Präparandschule од лат. praeparandus: који се треба унапред спремити и нем. Schule: школа) је припремна школа, учитељска школа или школа за учитеље у основним школама.

Препарандиста (ж. препарандисткиња) је ученик препарандије, полазник препарандије или ученик учитељске школе. Такође препаранд може да значи и учитељски приправник, онај који се спрема за учитеља, тј. ђак учитељске школе, препарандиста.

Извори уреди