Слама у ширем значењу представља обрана и измлаћена осушена стабла и стабљике свих пољских култура.

Пакети сламе

У ужем значењу слама чине осушене стабљике житарица (пшеница, раж, овас, јечам...).

Сено није исто што и слама. Сено се прави од крмних биљака (пре свих од траве, али и од нпр. детелине), које су покошене и осушене на ваздуху. Сено се превасходно користи као крмиво.

Слама се такође донекле користи као крмиво (помешано са сеном), али се углавном користи као простирка за домаће животиње, као биогориво, грађевински материјал, сировина за производњу агломерисаних материјала, материјал за израду кућних украсних предмета, и може да се користи и за производњу папира и сл.

Види још

уреди