Jermenski kalendar

Jermenski kalendar ili Armenski kalendar je tradicionalni kalendar Jermenije. To je solarni kalendar, koji kao i egipatski kalendar ne poznaje prestupnu godinu; svaka godina ima 365 dana. Zbog toga se odnos sa gregorijanskim kalendarom lagano pomera tokom vremena. Po nekim navodima, prvi mesec godine, Nawasardi, odgovara početku proleća na severnoj hemisferi, ali to je važilo samo tokom 9. do 12. veka.

Godina 1458. jermenske ere počinje 25. jula 2008.

Godina se sastoji od 12 meseci od po 30 dana, plus pet dodatnih dana (tzv. epagomenalnih) koji ne pripadaju nijednom mesecu. Dani u mesecu su uglavnom imenovani umesto numerisani.

Godine se u jermenskom alfabetu navode slovima ԹՎ t’v, pisarskom skraćenicom (sigla) za t’vin ("u godini"), praćenim sa jednim do četiri slova jermenskog alfabeta, od kojih svako predstavlja neki jermenski broj. Npr. „u godini 1455. [2006.]" bi se pisalo span lang="hy" xml:lang="hy">ԹՎ ՌՆԾԵ.

MeseciUredi

Jermenski nazivi meseci pokazuju uticaj Zoroastričkog kalendara te, kako primećuje Antoine Meillet, dva slučaja kartvelijskog uticaja. Postoje različiti sistemi za transliteraciju imena; dole dati oblici potiču iz Calendrical Calculations: The Millennium Edition (Dershowitz i Reingold).

1. Nawasardi (Avestanski *nava sarəδa „nova godina")
2. Hoi (od gruzinskog ori „dva")
3. Sahmi (od gruzinskog sami „tri")
4. Trē (Zoroastrijski Tïr)
5. K’ałoch ("mesec useva"; Zoroastrijski Amerōdat̰)
6. Arach`
7. Mehekani (od iranskog *mihrakāna; zoroastrijski Mitrō)
8. Areg ("mesec Sunca"; zoroastrijski Āvān)
9. Ahekani (zoroastrijski Ātarō)
10. Mareri (moguće od avestanskog maiδyaīrya „sredina godine"; zoroastrijski Dīn)
11. Margach (zoroastrijski Vohūman)
12. Hrotich (od Pahlavija *fravartakān „epagomenalni dani"; zoroastrijski Spendarmat̰)

Dani u mesecuUredi

Jermenski kalendar imenuje dane u mesecu, umesto da ih numeriše, što je osobitost koja postoji i u avestanskim kalendarima. Zoroastrijski uticaj je očigledan u bar pet imena. Imena dana su:

1. Areg „Sunce“,
2. Hrand,
3. Aram,
4. Margar „prorok“,
5. Ahrank’ „poluopaljen“,
6. Mazdeł,
7. Astłik „Venera“,
8. Mihr (Mitra),
9. Jopaber,
10. Murç „trijumf“,
11. Erezhan „pustinjak“,
12. Ani,
13. Parxar,
14. Vanat,
15. Aramazd (Ahura Mazda),
16. Mani "početak",
17. Asak „bez početka“,
18. Masis (Ararat),
19. Anahit (Anahita),
20. Aragak,
21. Gorgor,
22. Kordi (distrikt stare Jermenije za koji se misli da je postojbina Kurda),
23. Cmak „istočni vetar“,
24. Lusnak „polumesec“,
25. C̣rōn „rasejanje“,
26. Npat (Apam Napat),
27. Vahagn (Zoroastrijski Vahrām, ime 20. dana),
28. Sēin „planina“,
29. Varag,
30. Gišeravar „večernja zvezda“.
Pet epagomenalnih dana se nazivaju Aveleac̣ „suvišni“.

Pre pozajmljivanja egipatskog kalendara (preko Persije), stari Jermeni su imali lunarni kalendar zasnovan na lunacijama od 28 dana.

Vidi jošUredi

LiteraturaUredi

  • Jost Gippert, Old Armenian and Caucasian Calendar Systems in The Annual of The Society for The Study of Caucasia“, 1, 1989, 3-12.[1][2]
  • Louis H. Gray, On Certain Persian and Armenian Month-Names as Influenced by the Avesta Calendar, Journal of the American Oriental Society (1907)
  • Édouard Dulaurier, Recherches sur la chronologie arménienne technique et historique (1859), 2001 reprint. ISBN 978-0-543-96647-6..
  • V. Bănăţeanu, “Le calendrier arménien et les anciens noms des mois”, in: Studia et Acta Orientalia 10, 1980, pp. 33-46
  • P'. Ingoroq'va, “Jvel-kartuli c'armartuli k'alendari” (“The Old Georgian pagan calendar”), in: Sakartvelos muzeumis moambe (“Messenger of the Museum of Georgia”), 6, 1929-30, pp. 373-446 and 7, 1931-32, pp. 260-336
  • K'. K'ek'elije, “Jveli kartuli c'elic'adi” (“The Old Georgian year”), in: St'alinis saxelobis Tbilisis Saxelmc'ipo Universit'et'is šromebi (“Working papers of the Tbilisi State University by the name of Stalin”) 18, 1941, reprinted in the author's “Et'iudebi jveli kartuli lit'erat'uris ist'oriidan” (“Studies in the history of Old Georgian literature”) 1, 1956, pp. 99-124.