Jerusalimski krst, poznat još i kao krstaški krst, predstavlja pet zlatnih krstova na srebrnoj pozadini. Krst se nalazio na grbu normanskog vovjskovođe Gotfrida Bujonjskog. Posle oslobođenja Jerusalima od muslimana u Prvom krstaškom ratu 1099. godine, Godfrid Bulonjska proglasio se oslobodiocem i braniocem Svete Grobnice i Jerusalima.

Jerusalimski krst se tumači na ovaj način - Veliki krst predstavlja Hrista, a četiri mala krsta koja se nalaze u okrilju Velikog krsta, predstavljaju četiri Jevanđelja. Pet krstova se sjedinjuju u jedan simbol koji simboliše pet Hristovih rana.