Agrijani (grč. Ἀγρίανες ili grč. Ἀγρίαι)) ili Agrijanci, bili su pleme čija je država bila centralizovana u gornjem Strimonu, u današnjoj zapadnoj Bugarskoj, a takođe je obuhvatala i područja jugoistočne Srbije. U vreme Filipa II, teritorijom Agrijana je upravljala Pela. Bili su vrhunski bacači džilita (koplje) i elitna jedinica lake pešadije Aleksandra Velikog, koji su se borili pod komandom generala Atala.

Peonija, narodi i okolina

Vidi još Uredi

Literatura Uredi

  • Ashley, J.R. (2004) The Macedonian Empire: The Era of Warfare Under Philip II and Alexander the Great, 359—323 B.C. McFarland.
  • Connolly, P (1981). Greece and Rome at War. London: Macdonald Phoebus. ISBN 978-1-85367-303-0. 
  • Sidnell, P. (2006) Warhorse: Cavalry in Ancient Warfare, Continuum, London.
  • Viktorija Sokolovska, Pajonskoto Pleme Agrijani i vrskite so Damastion, Maced. acta Archaeologica 11, Skopje 1990, 9-34. (with summary in French).
  • Viktorija Sokolovska, The Coinage of Agrianes, MACEDONIAN NUMISMATIC JOURNAL no. 2, Skopje 1996, 13-22.

Spoljašnje veze Uredi