Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) najviša naučna i umetnička ustanova na prostoru Bosne i Hercegovine.[1]

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine
SkraćenicaANUBIH • ANUBIH
Datum osnivanja1951.
TipNacionalna akademija
NamenaRazvoj nauke, umetnosti
SedišteSarajevo,
 Bosna i Hercegovina
Članovi51 član (2019)
PredsednikMiloš Trifković
(od 2014)
Generalni sekretarZijo Pašić
PotpredsedniciLidija Lincender-Cvijetić, Adila Pašalić-Kreso
Matična organizacijaPredsedništvo akademije
Veb-sajtwww.anubih.ba

Istorija uredi

 
Alojz Benac

Akademija je nastala iz Naučnog društva Bosne i Hercegovine (NDBiH), najviše institucije za brigu o naučnom životu, koje je, odlukom Skupštine NR Bosne i Hercegovine, osnovano 1951. godine.[1] Zakonom o ANUBiH, donesenim 1966. godine, NDBiH preformulisano je u ANUBiH. Zadatak Akademije bio je da vodi brigu o ukupnom razvoju nauke i umetnosti, da organizuje naučna istraživanja, te da objavljuje radove svojih članova i saradnika.[2]

Odeljenja uredi

Prema odredbama statuta, ANUBiH je organizovana u šest odeljenja:[2]

 • Odeljenje za društvene nauke
 • Odeljenje za humanističke nauke
 • Odeljenje za medicinske nauke
 • Odeljenje za prirodne i matematičke nauke
 • Odeljenje za tehničke nauke
 • Odeljenje za umetnost

Radi naučne i stručne obrade različitih pitanja naučnog i umetničkog rada odjeljenja su ovlaštena da obrazuju radne organe (odbore i komisije), u čiji sastav, pored članova ANUBiH, mogu da uđu i druge istaknute ličnosti iz odgovarajućih struka.[2] Neki od odbora su:

 • Biblioteka
 • Odbor za međunarodnu saradnju
 • Odbor za izdavačku delatnost
 • Komisija za naučna pitanja

Organizacione jedinice Akademije su:

 • Organizaciona jedinica za balkanološka ispitivanja
 • Organizaciona jedinica za filozofska istraživanja
 • Organizaciona jedinica za leksikografiju i leksikologiju
 • Organizaciona jedinica za Koordinaciju medicinskih istraživanja
 • Centar za krš

Predsednici uredi

Počasni članovi uredi

Vidi još uredi

Reference uredi

 1. ^ a b Jugoslovenski književni leksikon (2. izd.). Novi Sad: Matica srpska. 1984. str. 15. 
 2. ^ a b v Službena stranica Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine

Spoljašnje veze uredi