Alfabet (informatika)

Alfabet u informatici predstavlja konačan skup znakova (simbola), koji su najčešće cifre ili ASCII karakteri. Najuobičajeniji primer alfabeta u informatici jeste binarna azbuka {0,1}.

Niska je konačan niz znakova alfabeta postavljenih jedan do drugoga. Primer nizova nad binarnom azbukom su 101, 001101 i 11100010101. Od elemenata alfabeta možemo konstruisati i nizove beskonačne dužine.

Za dati alfabet , sa označavamo skup svih konačnih niski nad alfabetom . Ovde . označava Klinijev operator. Sa (ili ili ) označavamo skup svih beskonačnih nizova nad alfabetom .

Vidi još uredi