Da bi se proizvod zaštitio tj. sigurno transportovao, skladištio i dostavio do krajnjeg potrošača on mora da se stavi u određeni sud, omot... tj. ambalažu. Amabalaža štiti proizvod od raznih mehaničko fizičkih uticaja, hemijskih i mikrobioloških, klimatoloških, raznih manipulacija... ali isto tako ambalaža štiti i spoljašnju sredinu odnosno ljude od štetnih uticaja proizvoda. To je posebno važno za proizvode prehrambene industrije. Osim toga ambalaža igra i komercijalnu ulogu i poboljšava prodaju proizvoda, zbog čega je dizajn ambalaže jedno od njenih najvažnijih svojstava (često i važnije od sadržine).

Ambalažu možemo podeliti na sledeći način prema navedenim kriterijumima.

  1. Prema osnovnim funkcijama na:

Transportnu ambalažu: koja služi za zajedničko pakovanje manjih jedinica tereta ili za pojedinačno pakovanje velikih tereta radi transporta na mesto upotrebe ili distribucije. Ona pri transportu i skladištenju štiti proizvode od oštećenja i manipulacija. U odnosu na proizvod transportna ambalaža deli se na:

  • Spoljnu - koja treba da pruži potpunu zaštitu proizvoda od mehaničkih oštećenja, gubitaka i krađa. U nju spadaju razne vrste kontejnera, sanduka, kutija od kartona i sl.
  • Unutrašnju - koja štiti proizvod od vlage, korozije, i drugih promena izazvanih uticajem spoljašnje sredine. Proizvodi kao što su alati, mašine... imaju i spoljnu i unutrašnju ambalažu.

Komercijalnu ambalažu: u koju se proizvod neposredno pakuje i prodaje potrošaču, pa se još naziva i maloprodajna ili potrošačka ambalaža. Ovo pakovanje vrši proizvođač ili trgovina. Pošto dolazi u neposredni kontakt sa potrošačem ona istovremeno svojom bojom, oblikom, veličinom i kreacijom vrši plasman proizvoda.

  1. Prema načinu i dužini upotrebe, odnosno trajnosti, postoji:

Nepovratna ambalaža - za jednokratnu upotrebu

Ova vrsta ambalaže se upotrebljava jedanput za određeni artikal, a krajnji potrošač je baca. Da li će ambalaža biti nepovratna zavisi od njenih tehničkih, fizičkih svojstava, troškova prevoza i udaljenosti kupca od proizvođača.

Povratna ambalaža - za višekratnu upotrebu. Ova vrsta ambalaže ne troši se u jednom prevozu već se koristi duže vreme. Ona je posebno važna jer se posle upotrebe može ponovo iskoristiti.

  1. Prema materijalu od kog je izrađena ona može biti: papirna, kartonska, plastična, metalna, staklena, drvena, tekstilna, stiroporska, od kombinovanih materijala. Plastična ambalaža se opet može podeliti na PET ambalažu (polietilen tereftalat), PP ambalažu (polipropilen), OPS ambalažu (polistiren) i PVC (polivinil hlorid) ambalažu.
  1. Prema obliku razlikujemo: kutije, kese, tube, vreće, bačve, sudove, listove, folije i dr.

Simboli uredi

Samo neki od Simbola


Spoljašnje veze uredi

Primeri PET ambalaže

Primeri polipropilenske ambalaže

Primeri OPS ambalaže

primeri kartonske ambalaže