Belovode predstavlja značajno arheološko nalazište gde se nalaze ostaci neolitskog naselja iz 5400. godine pre nove ere, a nestalo u požaru koji su izazvali naleti vandalskih plemena 1.500 godina kasnije. Nastalo je za vreme vinčanske civilizacije, dva kilometra zapadno od Velikog Laola, na tromeđi sa selima Krvije i Tabanovac.

Lokalitet Belovode
Eksponat u Zavičajnom muzeju u Petrovcu na Mlavi
Opšte informacije
MestoVeliko Laole

Krvije

Tabanovac
OpštinaOpština Petrovac na Mlavi
Država Srbija
Tip kulturnog dobraArheološko nalazište
Nadležna ustanova za zaštituZavod za zaštitu spomenika kulture
spomenicikulture.org.rs

Rezultati laboratorijskih ispitivanja, na institutima za arheometalurgiju u Londonu i Oksfordu, pokazali su da je topljenje metala, prvi put u istoriji, počelo upravo na lokalitetu Belovode, 5.400 godine pre nove ere.[1]

Na Belovodama su, osim nekoliko figurina, pronađeni i delovi stambenih objekata, što bi moglo da potvrdi pretpostavku da se ovde, na površini od oko 100 hektara, nalazilo naselje sa stotinak kuća i hiljadu žitelja.[2]

Lokalitet je zanimljiv i po materijalu od kog su građene kuće za stanovanje. Otkriveni ostaci ukazuju na to da su stanovnici Belovoda, osim obrade metala, bili značajni i po otkrivanju novog građevinskog materijala. Dobijali su ga mešanjem fine gline i mlevenog krečnjaka, a posle pečenja, poprimao je karakteristike današnjeg betona.

Raznovrstan i bogat arheološki materijal se obrađuje u Narodnom muzeju u Beogradu i Zavičajnom muzeju u Petrovcu na Mlavi. Pronađeni su nožići od opsedijana, vulkanskog stakla, kremena sečiva poput strugača i nožića, kamene sekire, glačalice i dleta, a od kostiju šila i spatule. Posebno su interesantne antromorfne figurine koje predstavljaju jedinstvenu pojavu u Vinčanskoj kulturi. Na dnu sonde otkrivena je kružna jama, koja osim Vinčanske keramike, sadrži i veću količinu keramičkih posuda Starčevačke kulturne grupe koja je prethodnik Vinčanske kulture na ovim prostorima.

Izvori uredi

Spoljašnje veze uredi