Biopsija (grčki: bios = život, opsein = gledati/izgled) predstavlja medicinsku tehniku koje uključuje uzimanje ćelija ili tkiva radi ispitivanja.[1] Tkivo se ili ispituje pod mikroskopom, ili može biti hemijski ispitivano (na primer, korišćenjem PCR metode). Kada se uzima samo deo tkiva, takva procedura se naziva inciziona biopsija ili biopsija srži. Kada se cela izraslina ili sumnjiva površina uklanja, ta procedura se naziva eksciziona biopsija. Uzimanje dela tkiva ili neke telesne tečnosti iglom predstavlja proceduru koja se naziva aspiraciona biopsija ili punkcija.

Biopsija
Specijalnosthirurgija
ICD-10-PCS0?D???X (bez sile),
0?B???X (sa silom)
MeSHD001706
OPS-301 code1-40...1-49 (bez reza)
1-50...1-58 (sa rezom)
MedlinePlus003416

Uzorak za biopsiju se često uzima sa mesta promene na tkivu kada je uzrok bolesti nepoznat ili kada je postoji neka sumnja na histološku promenu. Vaskulitis, na primer, se najčešće dijagnostikuje biopsijom. Pored toga, patološko ispitivanje koristi biopsiju kako bi utvrdio da li je tkivna promena benigna ili maligna, i takođe se može pomoću nje odrediti razlika između različitih tipova tumora. Za razliku od biopsije, kojom se najčešće uzima samo deo promene, patologija vrši ispitivanja na velikim uzorcima (koji se uzimaju resekcijom), slično kao što hirurzi uklanjaju promenjeno tkivo.

Kada se uzme uzorak tkiva, mora se staviti u fiksir (na primer, alkohol) koji će održati tkivo da ne bi došlo do raspadanja istog pod uticajem bakterija i fizičkog ili hemijskog oštećenja tkiva. Ukoliko dođe do oštećenja uzorka može se rezultat mikroskopiranja takvog tkiva pogrešno protumačiti ili se mora uzimati ponovni uzorak. Kada takav uzorak stigne na histološku obradu primenjuju se histološke metode pripremanja uzorka za posmatranje pod mikroskopom.

Dobrom analizom uzetog uzorka se može ustanoviti da li se patološki proces proširio ili da li postoji mogućnost da se dalje širi. Termini čist uzorak ili negativan uzorak znači da patološke promene nisu nađene van ivica uzetog uzorka. Pozitivan uzorak, s druge strane, znači da je bolest nađena i da je potrebno lečenje.

Istorija uredi

Arapski lekar Abulkasis (1013–1107) razvio je jednu od najranijih dijagnostičkih biopsija. Iglom je probušio strumu, a zatim je karakterisao materijal.[2]

Etimologija uredi

Termin biopsija odražava grčke reči βίος bios, „život“ i ὄψις opsis, „prizor“.[3]

Francuski dermatolog Ernest Benje uveo je reč biopsie u medicinsku zajednicu 1879. godine.[4]

Medicinska upotreba uredi

Kanser uredi

 
Biopsija pluća u slučaju sumnje na rak pluća pod kontrolom kompjuterske tomografije.

Kada se sumnja na rak, mogu se primeniti različite tehnike biopsije. Eksciziona biopsija je pokušaj da se ukloni cela lezija. Kada se uzorak procenjuje, pored dijagnoze, količine nezavaćenog tkiva oko lezije, pregleda se hirurška ivica uzorka da bi se videlo da li se bolest proširila izvan područja na kojem je biopsija izvršena. „Jasne ivice“ ili „negativne ivice“ znače da na ivicama biopsijskog uzorka nije pronađena bolest. „Pozitivne margine“ znače da je bolest pronađena i da će možda biti potrebna šira ekscizija, u zavisnosti od dijagnoze.

Kada intaktno uklanjanje nije indikovano iz različitih razloga, deo tkiva se može uzeti u incizijskoj biopsiji. U nekim slučajevima, uzorak se može prikupiti pomoću uređaja koji „grizu” uzorak. Različite veličine igle mogu prikupiti tkivo u lumenu (biopsija jezgra). Igle manjeg prečnika sakupljaju ćelije i klastere ćelija, aspiracione biopsije finom iglom.[5]

Patološki pregled biopsije može utvrditi da li je lezija benigna ili maligna i može pomoći u razlikovanju različitih vrsta raka. Za razliku od biopsije koja samo uzorkuje leziju, veći uzorak za eksciziju koji se zove resekcija može biti poslat patologu, obično od hirurga koji pokušava da iskoreni poznatu leziju kod pacijenta. Na primer, patolog bi pregledao uzorak za mastektomiju, čak i ako je prethodna neeksciziona biopsija dojke već utvrdila dijagnozu raka dojke. Pregled kompletnog uzorka mastektomije bi potvrdio tačnu prirodu kancera (podklasifikaciju tumora i histološku „gradaciju“) i otkrio stepen njegovog širenja (patološki „stadijum“).

Tečna biopsija uredi

Postoje dve vrste tečne biopsije (koja zapravo nije biopsija, jer su to testovi krvi koji ne zahtevaju biopsiju tkiva): testovi cirkulišućih tumorskih ćelija ili testovi cirkulišuće DNK tumora bez ćelija.[6] Ove metode obezbeđuju neinvazivnu alternativu za ponovljene invazivne biopsije za praćenje lečenja raka,[7] testiraju dostupne lekove protiv cirkulišućih tumorskih ćelija,[8] procenjuju mutacije u kanceru i planiraju individualizovane tretmane. Pored toga, pošto je rak heterogena genetska bolest, a ekscizione biopsije daju samo snimak u datom vremenu nekih brzih, dinamičnih genetskih promena koje se dešavaju u tumorima, tečne biopsije pružaju neke prednosti u odnosu na genomsko testiranje zasnovano na biopsiji tkiva.[9] Pored toga, ekscizione biopsije su invazivne, ne mogu se više puta koristiti i neefikasne su u razumevanju dinamike progresije tumora i metastaza.[10][11] Otkrivanjem, kvantifikovanjem i karakterizacijom vitalnih cirkulišućih tumorskih ćelija ili genomskih promena u CTC-ima i DNK bez ćelija u krvi, tečna biopsija može pružiti informacije u realnom vremenu o fazi progresije tumora, efikasnosti lečenja i riziku od metastaza raka.[12] Ovaj tehnološki razvoj mogao bi da omogući dijagnozu i upravljanje kancerom na osnovu ponovljenih testova krvi, a ne iz tradicionalne biopsije.[12][13][14][15]

Testovi cirkulišućih tumorskih ćelija su već dostupni, ali uglavnom još uvek nisu pokriveni osiguranjem i u razvoju su od strane mnogih farmaceutskih kompanija. Ovi testovi analiziraju cirkulišuće tumorske ćelije (CTC).[13][16] Analiza pojedinačnih CTC je pokazala visok nivo heterogenosti uočen na nivou jedne ćelije[17] za ekspresiju i lokalizaciju proteina, a cirkulišuće tumorske ćelije odražavaju primarnu biopsiju i promene koje se vide na metastatskim mestima.

Analiza cirkulišuće tumorske DNK bez ćelija (cfDNA) ima prednost u odnosu na analize cirkulišućih tumorskih ćelija u tome što postoji približno 100 puta više DNK bez ćelija nego što ima DNK u cirkulišućim tumorskim ćelijama.[6] Ovi testovi analiziraju fragmente DNK tumorske ćelije koje tumori neprekidno izbacuju u krvotok. Kompanije koje nude cfDNA testiranje sekvenciranja sledeće generacije uključuju dijagnostiku ličnog genoma i Guardant Health.[9] Ovi testovi postaju sve šire rasprostranjeni kada biopsija tkiva nema dovoljno materijala za testiranje DNK ili kada nije bezbedno uraditi proceduru invazivne biopsije, sudeći prema nedavnom izveštaju o rezultatima na preko 15.000 uznapredovalih pacijenata sa rakom sekvenciranim ovim testom.[18]

Jedna studija krvi 846 pacijenata sa 15 različitih vrsta raka iz 2014. godine u 24 ustanove uspela je da otkrije prisustvo DNK raka u telu. Pronašli su DNK tumora u krvi više od 80 odsto pacijenata sa metastatskim karcinomima i oko 47 odsto onih sa lokalizovanim tumorima. Test ne ukazuje na mesta tumora ili druge informacije o tumoru. Test nije dao lažne pozitivne rezultate.[19]

Takvi testovi takođe mogu biti korisni za procenu da li su maligne ćelije zaostale kod pacijenata čiji su tumori hirurški uklonjeni.[20] Očekuje se da će do 30 posto imati recidiv jer neke tumorske ćelije ostaju.[21] Početne studije su identifikovale oko polovine pacijenata koji su kasnije imali recidiv, opet bez lažnih pozitivnih rezultata.[19]

Druga potencijalna upotreba je praćenje specifičnih DNK mutacija koje pokreću tumor. Mnogi novi lekovi protiv raka blokiraju specifične molekularne procese. Takvi testovi bi mogli da omoguće lakše ciljanje terapije protiv tumora.[19]

Vidi još uredi

Reference uredi

 1. ^ Mišić, Milan, ur. (2005). Enciklopedija Britanika. A-B. Beograd: Narodna knjiga : Politika. str. 147. ISBN 86-331-2075-5. 
 2. ^ Anderson JB, Webb AJ (1987). „Fine-needle aspiration biopsy and the diagnosis of thyroid cancer”. The British Journal of Surgery. 74 (4): 292—296. PMID 3580805. S2CID 45618809. doi:10.1002/bjs.1800740422. 
 3. ^ "biopsy". Online Etymology Dictionary.
 4. ^ DD, Zerbino (1994). „Biopsy: Its history, current and future outlook”. Likars'ka Sprava / Ministerstvo Okhorony Zdorov'ia Ukrainy (3–4): 1—9. PMID 7975522. 
 5. ^ Sausville, Edward A. and Longo, Dan L. "Principles of Cancer Treatment: Surgery, Chemotherapy, and Biologic Therapy", Harrison's Principles of Internal Medicine, 16th Ed. Kaspar, Dennis L. et al., eds. p.446 (2005).
 6. ^ a b Dawson SJ, Tsui DW, Murtaza M, Biggs H, Rueda OM, Chin SF, Dunning MJ, Gale D, Forshew T, Mahler-Araujo B, Rajan S, Humphray S, Becq J, Halsall, Wallis M, Bentley D, Caldas C, Rosenfeld N (2013). „Analysis of Circulating Tumor DNA to Monitor Metastatic Breast Cancer”. The New England Journal of Medicine. 368 (13): 1199—1209. PMID 23484797. S2CID 12659213. doi:10.1056/NEJMoa1213261. 
 7. ^ Pachmann, Katharina; Camara, Oumar; Kohlhase, Annika; Rabenstein, Carola; Kroll, Torsten; Runnebaum, Ingo B.; Hoeffken, Klaus (2010-08-08). „Assessing the efficacy of targeted therapy using circulating epithelial tumor cells (CETC): the example of SERM therapy monitoring as a unique tool to individualize therapy”. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 137 (5): 821—828. ISSN 0171-5216. PMC 3074080 . PMID 20694797. doi:10.1007/s00432-010-0942-4. 
 8. ^ Pachmann, K.; Stein, E.; Spitz, G.; Schill, E.; Pachmann, U. (2009-12-15). „Chemosensitivity Testing of Circulating Epithelial Cells (CETC) in Breast Cancer Patients and Correlation to Clinical Outcome.”. Poster Session Abstracts. American Association for Cancer Research: 2044. doi:10.1158/0008-5472.sabcs-09-2044. 
 9. ^ a b Oxnard GR, Paweletz CP, Sholl LM (7. 10. 2016). „Genomic Analysis of Plasma Cell-Free DNA in Patients With Cancer”. JAMA Oncology. 3 (6): 740—741. PMID 27541382. doi:10.1001/jamaoncol.2016.2835. 
 10. ^ Marrinucci D, Bethel K, Luttgen M, Bruce RH, Nieva J, Kuhn P (septembar 2009). „Circulating tumor cells from well-differentiated lung adenocarcinoma retain cytomorphologic features of primary tumor type”. Archives of Pathology & Laboratory Medicine. 133 (9): 1468—71. PMC 4422331 . PMID 19722757. doi:10.5858/133.9.1468. 
 11. ^ Lebofsky R, Decraene C, Bernard V, Kamal M, Blin A, Leroy Q, Rio Frio T, Pierron G, Callens C, Bieche I, Saliou A, Madic J, Rouleau E, Bidard FC, Lantz O, Stern MH, Le Tourneau C, Pierga JY (april 2015). „Circulating tumor DNA as a non-invasive substitute to metastasis biopsy for tumor genotyping and personalized medicine in a prospective trial across all tumor types”. Molecular Oncology. 9 (4): 783—90. PMC 5528781 . PMID 25579085. doi:10.1016/j.molonc.2014.12.003. 
 12. ^ a b Nieva JJ, Kuhn P (8. 8. 2012). „Fluid biopsy for solid tumors: a patient's companion for lifelong characterization of their disease”. Future Oncology. 8 (8): 989—998. PMC 3658625 . PMID 22894671. doi:10.2217/fon.12.91. 
 13. ^ a b Nieva J, Wendel M, Luttgen MS, Marrinucci D, Bazhenova L, Kolatkar A, Santala R, Whittenberger B, Burke J, Torrey M, Bethel K, Kuhn P (februar 2012). „High-definition imaging of circulating tumor cells and associated cellular events in non-small cell lung cancer patients: a longitudinal analysis”. Physical Biology. 9 (1): 016004. Bibcode:2012PhBio...9a6004N. PMC 3388002 . PMID 22306961. doi:10.1088/1478-3975/9/1/016004. 
 14. ^ Hekimian K, Meisezahl S, Trompelt K, Rabenstein C, Pachmann K (2012). „Epithelial Cell Dissemination and Readhesion: Analysis of Factors Contributing to Metastasis Formation in Breast Cancer”. ISRN Oncology. 2012: 601810. PMC 3317055 . PMID 22530147. doi:10.5402/2012/601810. 
 15. ^ Rolle A, Günzel R, Pachmann U, Willen B, Höffken K, Pachmann K (2005). „Increase in number of circulating disseminated epithelial cells after surgery for non-small cell lung cancer monitored by MAINTRAC(R) is a predictor for relapse: A preliminary report”. World J Surg Oncol. 3 (1): 18. PMC 1087511 . PMID 15801980. doi:10.1186/1477-7819-3-18. 
 16. ^ Crowley E, Di Nicolantonio F, Loupakis F, Bardelli A (avgust 2013). „Liquid biopsy: monitoring cancer-genetics in the blood”. Nature Reviews Clinical Oncology. 10 (8): 472—484. PMID 23836314. S2CID 25537784. doi:10.1038/nrclinonc.2013.110. 
 17. ^ Carl, S; Camara, O; Plaschke-Schluetter, A; Kroll, T; Pachmann, K. (2010-12-15). „Abstract P3-10-37: Molecular Analysis of Single Circulating Tumor Cells for Characterization of the Targets of Systemic Breast Cancer Therapy as Chance to Individualize Therapy”. Poster Session Abstracts. American Association for Cancer Research: P3—10—37. doi:10.1158/0008-5472.sabcs10-p3-10-37. 
 18. ^ Jenks, Susan (septembar 2016). „Tracking Tumor Resistance: The Early Promise of "Liquid" Cancer Tests”. Journal of the National Cancer Institute. 108 (9): djw220. PMID 27628661. doi:10.1093/jnci/djw220 . 
 19. ^ a b v Regalado, Antonio (11. 8. 2014). „Spotting Cancer in a Vial of Blood”. MIT Technology Review. Pristupljeno 2016-04-23. 
 20. ^ Pachmann, Katharina; Dengler, Robert; Lobodasch, Kurt; Fröhlich, Frank; Kroll, Torsten; Rengsberger, Matthias; Schubert, Rene; Pachmann, Ulrich (2007-07-05). „An increase in cell number at completion of therapy may develop as an indicator of early relapse”. Journal of Cancer Research and Clinical Oncology. 134 (1): 59—65. ISSN 0171-5216. PMID 17611779. S2CID 19839081. doi:10.1007/s00432-007-0248-3. 
 21. ^ Pachmann, Katharina; Camara, Oumar; Kavallaris, Andreas; Krauspe, Sabine; Malarski, Nele; Gajda, Mieczyslaw; Kroll, Torsten; Jörke, Cornelia; Hammer, Ulrike (2008-03-10). „Monitoring the Response of Circulating Epithelial Tumor Cells to Adjuvant Chemotherapy in Breast Cancer Allows Detection of Patients at Risk of Early Relapse”. Journal of Clinical Oncology. 26 (8): 1208—1215. ISSN 0732-183X. PMID 18323545. S2CID 20074388. doi:10.1200/jco.2007.13.6523. 

Spoljašnje veze uredi

 • Mybiopsyinfo.com - What is a biopsy? How is a biopsy examination performed? This website gives you answers to these and many other questions.
 • MyBiopsy.org Arhivirano na sajtu Wayback Machine (25. septembar 2018) - Links to a video. Information about biopsy results for patients. This site is created by pathologists, the physicians who diagnose cancer and other diseases by looking at biopsies under a microscope.
 • RadiologyInfo - The radiology information resource for patients: Biopsy