Bitinija i Pont je ime provincije Rimskog carstva na obali Crnog mora u Maloj Aziji. Formirana je spajanjem bivših kraljevstva Bitinije (pripojena Rimu 74. p. n. e.) i Ponta (pripojena 64. p. n. e.).

Provincija Bitinija i Pont, u sastavu Rimskog carstva početkom 2. veka naše ere

Guverner pokrajine je od 110. do 112. godine je bio rimski pisac Plinije Mlađi. Njegove Epistule (Pisma) za cara Trajana (98-117) su glavni izvor rimske pokrajinske uprave.

Administrativnim reformama cara Dioklecijana, provincija Bitinija i Pont je podeljena na tri manje pokrajine, Bitiniju, Honorijadu i Paflagoniju.

Glavni grad provincije je bila Nikomedija današnji Izmit u Turskoj.